Elementaranalyse

Mikroanalyse er en kvantitativ analyse af et organisk kemisk stof for at bestemme de relative mængder af de grundstoffer det består af. Analysen gennemføres med så små mængder som 1,5-2 mg af stoffet. Der udføres dobbeltbestemmelser. Da der også er spild, ønskes minimum ca. 10 mg af de stoffer der ønskes analyseret.

Analysen udføres på et instrument som hedder FlashEA 1112.

Vi udfører analyser af C, H og N.

Henvendelse om priser etc.:

Laborant Annette Andersen på tlf 35320111, anette@chem.ku.dk.