Røntgendiffraktion: enkeltkrystal og pulver

Røntgenkrystallografi:

Følgende instrumenter er til rådighed:

STOE Stadi-P pulverdiffraktometer med PSD-detektor
Bruker/Nonius Kappa CCD 4-cirkel diffraktometer

Henvendelse vedr. priser og ydelser til lektor Henning Oshom Sørensen på osholm@chem.ku.dk, tlf. 35 32 01 22.