Forskningssektion

Biologisk kemi

Sektionsleder: Leila Lo Leggio

Struktur og Funktion af ”Livets Molekyler”

Proteiner, peptider, RNA og DNA udfører opgaver som katalyse, transport og regulering af biokemiske reaktioner i levende celler. Komplicerede processer der er forudsætningen for alt liv. At forstå dem kræver analyser af struktur, dynamik og funktion af både biomolekylerne og af deres vekselvirkning med hinanden.

Sektionen arbejder med en bred vifte af forskningsprojekter centreret omkring en molekylær forståelse af biologiske systemer, herunder proteiners struktur, metalioners vekselvirkning med biomolekyler og modellering af komplekse biologiske systemer. Gruppen benytter røntgenkrystallografiske undersøgelser sammen med en lang række spektroskopiske teknikker såsom cirkular dichroisme og fluorescens spectroskopi kombineret med moderne biokemiske metoder. Disse eksperimentelle undersøgelser understøttes endvidere af bioinformatiske undersøgelser samt kvantemekaniske strukturberegninger.

Forskergrupper

Tilknyttede forskere

Primær tilknytning: