Livets Metalioner

Kontaktpersoner

  • Professor Morten J. Bjerrum (sektionsleder)
  • Lektor Peter W. Thulstrup
  • Lektor Lars Bo Hemmingsen

Biouorganisk kemi er et forskningsfelt mellem uorganisk kemi, fysisk kemi og biokemi med fokus på metal-ioners vekselvirkning med store og små biologiske molekyler.

Metal-ioner som zink, kobber, jern, mangan, calcium, magnesium m.fl. er nødvendige for alt (kendt) liv. De findes i knap halvdelen af alle proteiner, og er nødvendige for at opretholde og regulere proteinernes struktur og funktion. Vi benytter mange forskellige spektroskopiske teknikker kombineret med moderne biokemiske metoder, biovisualisering/ bioinformatik samt kvantemekaniske strukturberegninger for at forstå vekselvirkningen mellem metal-ioner og biologiske molekyler som proteiner, peptider, RNA og DNA for derigennem at forstå metal ioners biologiske betydning på et molekylært grundlag.

Vi arbejder således mod en grundvidenskabelig forståelse af metal ionernes mange fantastiske funktioner i biologiske systemer. Vi studerer redoxaktive metalloenzymer i forbindelse med oxygenomsætning og elektrontransport. Vi ser på metalloenzymer der medvirker til bakteriers resistens mod antibiotika. Der arbejdes også med beskrivelse af metal ioners betydning for sygdomme som fx Alzheimer’ på molekylært niveau og med tungmetallers giftighed. Vi anvender denne viden til rationelt design af fx metallo-proteiner med særlige funktioner i samarbejde med industrien.