Krystallografi

Tilknyttede forskere

Krystallografi er den primære teknik, der anvendes til atomar strukturbestemmelse af molekyler i alle størrelser - fra simple kemiske forbindelser til store biologiske makromolekylære komplekser. BBC-sektionens krystallografer har forskningsinteresser der spænder over mange aspekter af krystallografi; fra metodeudvikling, undersøgelser af uorganiske og organiske forbindelser til strukturopklaring og studier af store biologiske molekyler (protein, protein-protein og protein-DNA komplekser). Et forskningsområde er f.eks. krystalmanupulation og krystalpolymorfi af medicinske forbindelser (Anders Ø Madsen). Yderligere kan nævnes makromolekylær krystallografi, hvor forskerne i de seneste år har fokuseret på transskriptions faktor-DNA interaktioner (Leila Lo Leggio) og malaria-associerede proteiner (Sine Larsen). Gruppens generelle studier af enzymer har stået på i over 15 år med hovedvægt på enzymer involveret i modificering af komplekse kulhydrater (Leila Lo Leggio, Sine Larsen) og nukleotid metabolismen (Sine Larsen, Anders Kadziola).

For studerende er det muligt at arbejde med projekter indenfor alle disse forskningsområder og desuden med andre typer projekter i samarbejde med andre akademiske forskningsgrupper eller grupper i erhvervslivet. Udover arbejdet med egne forskningsprojekter, understøtter krystallografigruppen instituttets syntesekemikere med karakterisering af deres forbindelser. Den makromolekylære forskning indeholder en mindre proteinkrystalliseringsfacilitet (drives af Jens-Christian N. Poulsen), der indbefatter en væskehåndteringsrobot og et dokumentationssystem, der også benyttes af eksterne brugere. Sine Larsen har for nyligt modtaget en større bevilling af Villum Kann Rasmussen Fonden, der har sikret en udskiftning af instituttets diffraktometre til nyt, ”state of the art” apparatur.