CCAR- Copenhagen Chemistry Atmospheric Research

CCAR søger at besvare en række vigtige spørgsmål indenfor atmosfæreforskningen. Som eksempler kan nævnes: hvordan vekselvirker små partikler med vandmolekyler og andre gasmolekyler?, hvilken rolle spiller organiske stoffer for skydannelse?, er partikkeldannelse et stor-skala fænomen?, hvilke atmosfæriske processer ligger bag koblingen mellem klimaændringer og stratosfærisk ozonnedbrydning?, hvorfor finder man perfluorerede syrer på polerne?
CCAR har udtaget patent på en ny fotokemisk luftrensningsmetode.
Der forskes i rensning af almindelig indeluft samt resning af forurening fra forskellige produktionsprocesser. CCAR består af forskere fra Kemisk Institut på Københavns Universitet. Forskerne samarbejder på tværs af faggrænser og visionen er at kombinere kvantemekaniske beregninger, laboratorie og feltmålinger.

Kontaktoplysninger

Gruppeleder: Ole John Nielsen
Sekretær / Kontaktperson: Lone Mortensen
email: lone@kemi.ku.dk
tlf.: 353 20300, fax: 353 20322

CCAR Kalender

CleanAir-opfindelse sparer penge og hjælper klimaet

CleanAir invention saves money and helps climate

Formand for IPCC Rajendra Kumar Pachauri besøgte Københavns Universitet i December 2009

Se verdens førende klimaforsker, James Hansen, tale til klimakonferencen i København i marts 2009.Se Ole Hertel forsvare sin Doktorafhandling om overvågning af luftforurening på Københavns Universitet