Forskningscenter: Evolutionær Kemisk Biologi

Brug af kemiens metoder til at undersøge biologiske systemer
I dag virker medicin ved blot at dæmpe produktionen af det, der gør os syge. For eksempel virus ved HIV eller plak i hjernen ved Alzheimer. Vi vil udvikle medicin, der fuldstændigt fjerner sådanne sygdomskim.

Læs mere om gruppen her:

Personer:
Professor Morten Meldal

Naturmetode skal stikke en kemisk kæp i det biologiske hjul

Sygdom er altid et resultat af ubalance i kroppens kemiske systemer. Med en kropskemi, der involverer signalering mellem celleoverfladernes receptor-proteiner og enzymer til alle cellernes indre dele ved hjælp af signalstoffer, er det en kompleks affære at finde stoffer, der selektivt kan bryde ind i en kronisk sygdoms onde spiral. Særligt med traditionelle kemiske metoder. Men evolutionær kemisk biologi udnytter naturens egen metode.

Med organisk syntese, som er den traditionelle metode til at lave kemiske stoffer, fremstilles tusinder og atter tusinder af mulige lægemiddelstoffer, eller mutationer om man vil. Derefter findes de mest egnede til videreudvikling. Centeret vil altså benytte Darwins principper på molekylært niveau