[Danish] Indsats mod luftforurening kan skabe ny luftforurening – University of Copenhagen

The Kjaergaard Group > Publications > Newspaper articles > [Danish] Indsats mod l...

26 December 2017

Indsats mod luftforurening kan skabe ny luftforurening

Fra Politiken

Ny forskning tyder på, at kampen mod skadelige kvælstoffer i luften kan føre til øget dannelse af en anden type sundhedsskadelige stoffer

I takt med, at forureningen fra biler falder, stiger en anden type problematisk luftforurening.

Mange års indsats mod udledningen af de sundhedsskadelige kvælstoffilte, også kendt som Nox'er, har ført til et kraftigt fald i luftens indhold af disse stoffer i storbyerne. Det kan ifølge ny forskning imidlertid være med til at forstærke en anden type luftforurening, som også er sundhedsskadelig.

Det er konklusionen i en videnskabelig artikel udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet og universitetet Caltech i Californien.

Og det bør give anledning til, at man begynder at se på mulighederne for at regulere nogle af de stoffer, som er involvereti processen, mener en af artiklens hovedforfattere, Henrik Kjærgaard, der er professor i fysisk kemi ved Kemisk Institut ved Københavns Universitet.

Luftforurening er hvert år skyld i cirka 3.600 dødsfald i Danmark.

Danner skadelige partikler

Pointen i artiklen er, atfaldeti luftens indhold af NOx’er sætter gang i en kemisk proces, som omdanner flygtige kulbrinter (VOC’er)til en anden type sundhedsbelastende stoffer og til syvende og sidsttil skadelige partikler. Denne proces foregår meget hurtigere end hidtil antaget.

»Det er kemi, som ikke findes i nogen af de eksisterende modeller«, siger Henrik Kjærgaard.

Han understreger, at resultaterne ikke er et argumentfor at standse indsatsen mod NOx’erne, som især stammer fra trafik.

»Det er godt, at vi reducerer dem. De er værre end de andre stoffer. Men nu er de kommet så langt ned, at vi bliver nødttil også at regulere VOC’erne. De stammer fra biler, men også fra opløsningsmidler,totaktsmotorer som græsslåmaskiner og andre ting, vi bruger i vores hjem, og som er meget mindre reguleret end bilernes forurening«, siger Henrik Kjærgaard.

Han og hans amerikanske kolleger venter, at koncentrationen af NOx i storbyerne vil blive halvereti løbet af de næste fem-syv år. Det vil sætte fart i processen og føre til øget dannelse af partikler fra VOC'er.

Global opvarmning sætter skub i processen

»Vi ved ikke, hvordan dannelsen af disse kulbrintepartikler vil påvirke folkesundheden. Men vi ved, at detikke er sundt atindånde partikler«, lyder detfra forskerholdet bag artiklen.

Dertil kommer, at den kemiske proces, som afdækkes i artiklen, går hurtigere og hurtigere, jo varmere det er. Problemet vil altså stige, ikke alene fordi NOx-udledningen falder, men også i kraft af den globale opvarmning.

Professor Jørgen Brandt, som er eksperti atmosfærisk modellering og centerleder for Aarhus Universitets nye klimacenter, iClimate, er enig i, at løsningen på et luftforureningsproblem – NOx’erne – ser ud til at være med til at skabe et andet. Det er en brik i et meget stort puslespil, for der er tale om et kompliceret sag, siger han.

»Selvfølgelig er det interessant, at processen sker hurtigere end forventet. Jeg kender ikke farligheden af de stoffer, der bliver dannet mere af. Men der er mange stoffer, som man ikke har haft så meget fokus på i EU’s regulering indtil nu. Og der findes en del stoffer, som vi nok burde tage ind i vores overvejelser, når vi kigger på helbredseffekterne fra luftforurening«, siger Jørgen Brandt

Han forklarer, at 80 kemiske stoffer indgår i den model, han arbejder med. Hvis den skulle kunne beskrive organisk kemi helt korrekt, skulle man have flere tusinde stoffer ind i modellen.

»Man kan så supplere med attage de kemiske reaktioner ind i modellerne, som i studier som dette viser sig at være interessante, og fokusere på dem. Det er vigtigt at vide i forhold til, hvad man skal kaste sig over at regulere i fremtiden«, siger Jørgen Brandt.

Studiet er netop blevet offentliggjort online af det ansete videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).