Forskningssektion

Materialekemi

At løse problemer i den virkelige verden med hjælp fra nano-teknologi.

Målet for forskningssektionen for materialekemi er at indsamle ny basal viden, og at forstå reaktioner mellem naturmaterialer og væsker. Klik og læs mere om gruppens forskning på gruppens hjemmeside.

Sektionsleder: Susan Stipp

Tilknyttede Forskere