3. februar 2012

Fornem forskerpris til nytænkning af medicinske mærkestoffer

Hvis læger kunne kigge ind i syge celler ville alle diagnoser være nemme at stille. Kemikeren Thomas Just Sørensen har i de senere år arbejdet med udviklingen af nye mærkestoffer, der kan gøre det lettere for lægerne at vurdere hvilke celler der er syge og hvorfor celler har det skidt. Derfor får han nu Lundbeckfondens talentpris for yngre forskere. Med prisen følger 100.000 kr.


Thomas Just Sørensen er 30 år og har delt sin tid som post.doc. mellem Keble College, Oxford Universitet og Kemisk Institut, Københavns Universitet. Her har han arbejdet med at fremstille kemiske stoffer, der optager lys og udsender det som fluorescens. Stoffer, der kan bindes til biologiske stoffer, så disse kan spores. Og dermed altså kemiske stoffer, der f. eks. kan fungere som kontraststoffer, når vi skanner menneskers hjerner, celler eller lunger.

Men de selvlysende stoffer kan andet og mere end at fungere som biologiske markører.
"Der er et enormt potentiale for anvendelsen af fluorescens indenfor biologi, nanoteknologi og i materialevidenskab generelt. Ved at designe og fremstille nye fluorescerende stoffer og gøre brug af nye teknologier som "plasmonics", er det muligt at skabe nye superhurtige computere og ultrafølsomme molekylære detektorer," forklarer Thomas Just Sørensen.


Sørensen har allerede publiceret 15 videnskabelige artikler. Derfor forventer Lundbeckfonden at han kan medvirke til at føre Danmark frem i førergruppen inden for disciplinerne fotofysik og fluorescerende farvestoffer.


Thomas Just Sørensen har dog andet end blot sin egen karriere i hovedet. Han er også optaget af at hjælpe nye talenter frem. På Nano-Science Center ved Københavns Universitet har han introduceret et undervisningsforløb, hvor studerende laver et rigtigt forskningsprojekt allerede i starten af det første studieår. Det er en studieintroduktion som fremtidens kemikere og nano forskere sætter stor pris på.
Med talentprisen til Thomas Just Sørensen håber Lundbeckfonden at opmuntre og fastholde et unikt dansk forskningstalent.