21. november 2014

Innovationspris til opfinder af naturlig luftrenser

Innovationspris

Københavns Universitet har uddelt KU's Innovationspris 2014 til Matthew Johnson, der er professor i miljøkemi ved Kemisk Institut, KU. Johnson har opfundet en naturlig, billig og alsidig metode til at rense forurenet luft, og siden 2013 har han været dybt optaget af at hjælpe virksomheden INFUSER A/S med at bringe opfindelsen ud på markedet.

Ny metode kan fjerne gener og forhindre dødsfald

Hvert år dør 3,3 millioner mennesker før tid på grund af luftforurening, men mange flere er dagligt generet af ubehagelige lugte fra industrivirksomheder. Johnsons opfindelse, Gas Phase Advanced Oxidation (GPAO) fjerner både skadelige stoffer, farlige partikler og ubehagelige lugte i en proces, der er inspireret af atmosfærens egen evne til at skille sig af med forurening.

"I naturen renses luft i en proces, der involverer ozon, solskin og regnvejr. Bortset fra regnvandet gør GPAO nøjagtigt det samme.!

Matthew Johnson

professor i miljøkemi

Kemisk Institut

Københavns Universitet

”Som kemiker har jeg forsket i atmosfærens naturlige evne til at rense sig selv. I naturen renses luft i en proces, der involverer ozon, solskin og regnvejr. Bortset fra regnvandet gør GPAO nøjagtigt det samme. Vi har bare forøget processens hastighed cirka 100.000 gange”, siger Johnson.

Effektiv rensning uden filtre og med minimalt energiforbrug

Det er notorisk vanskeligt at fjerne forurening fra luft. Tidligere systemer til bekæmpelse af luftforurening har brugt store mængder af energi. For eksempel fordi de enten brændte eller nedfrøs forureningen. Andre systemer kræver jævnlig vedligehold, fordi de anvender aktive kulfiltre, der skal skiftes. GPAO bruger ikke filtre, kun lidt energi og endnu mindre vedligeholdelse, og så kan metoden fjerne næsten enhver form for luftforurening.

Alt fra opløsningsmidler til prutlugt

Johnson og hans hold af miljøkemikere har vist, at GPAO er i stand til at fjerne opløsningsmiddel-dampe fra glasfiberproduktion og fra et jernstøberi, der udledte benzen, toluen, ethylbenzen og xylen. En anden serie målinger har vist, at den svovlbaserede ”rådne æg” dunst fra grisestalde og rensningsanlæg til spildevand nemt fjernes ligesom lugte fra bryggerier, bagerier, fødevareproduktion, slagterier og andre procesindustrier. Og det stopper ikke der, mener professor Johnson.

”Fordi systemet ”spiser” støv, så fjerner det selv skadelige partikler som pollen, svampesporer og vira”, fastslår Johnson, som håber at hans system snart kommer i brug i alle former for industri.

Ære, kunst og penge som præmie

Innovationsprisen består, ud over æren, af et kunstværk og en check på 10.000 DKK. Den uddeles af KU’s prorektor for forskning og innovation, Thomas Bjørnholm, og gives til en forsker eller forskergruppe, der er ansat på KU, og som har gjort noget særligt for at bygge bro mellem universitetet og erhvervslivet. Vinderen er udpeget af repræsentanter fra Dansk Industri, tænketanken DEA, KU selv og et udenlandsk universitet. I år Leuven i Belgien.