22. december 2014

Magnetkemiker modtager forskertalentprisen Sapere Aude

Sapere Aude

Metallers magnetiske egenskaber ændrer sig drastisk, når de bliver udsat for forskellige former for forurening. Derfor vil Kasper Steen Pedersen, der er Post Doc ved Kemisk Institut, Københavns Universitet udvikle ekstremt følsomme gas-sensorer ved hjælp af magnetiske materialer.

Til det arbejde har han nu modtaget Det Frie Forskningsråds ”DFF- Forskertalent”- bevilling, som er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriets såkaldte Sapere Aude program for danske stjerneforskere. Pedersen modtager en bevilling på 494.257 til projektet ”Magnetiske metalorganiske netværksstrukturer – højsensitiv detektion og separation af småmolekyler”

Stor tak til vejleder

Kasper Steen Pedersen har i årevis arbejdet med forskellige aspekter af molekylers magnetiske egenskaber under vejledning af professor Jesper Bendix, som han takker for inspirationen til at studere netop uorganisk kemi.

”Uorganisk kemi beskæftiger sig principielt med alle grundstoffer og ved at bruge min kreativitet i laboratoriet, kombineret med mere fysiske discipliner, kan jeg designe nye molekyler og materialer med interessante egenskaber. Netop denne symbiose mellem kemi og tilstødende områder som fysik, nanoscience og materialevidenskab, gør forskningsfeltet meget spændende for mig”, siger Pedersen.

International forskningsindsats

Bevillingen giver Pedersen mulighed for at opretholde bopæl i både København og den franske forskningshovedstad Bordeaux, og ikke mindst at jonglere sin forskning mellem ikke mindre end tre forskellige universiteter ud over Københavns, nemlig Centre de Recherche Paul Pascal, Pessac, Frankrig, Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux, Frankrig og University of California, Berkeley, USA. Og så er Pedersen heller ikke helt blind for det karrierefremmende i at komme med i Det Frie Forskningsråd program.

” Sapere Aude-programmet er et vigtigt skridt på vejen mod min selvstændige forskerkarriere, og det er en stor ære og anerkendelse at være blandt de bedste unge forskere i Danmark”, siger Kasper Steen Pedersen.

Det Frie Forskningsråd uddeler i år 40 bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 19 millioner kr.