13. marts 2015

Københavnerkemikere opdager usandsynlig forbindelse

Kemisk Gennembrud

Lige som magneter og vekselstrøm bør molekyler aldrig søge sammen plus til plus. Tværtimod bør poler med samme ladning frastøde hinanden. Ikke desto mindre har et hold fra Kemisk Institut, Københavns Universitet, som de første set positivt ladede fosfor-atomer binde sig fast til positivt ladede brint-atomer. Deres nye indsigt kan blive afgørende for at forstå, hvordan biologisk vigtige molekyler som dna og proteiner får den rigtige form.

Anne Hansen, Lin Du og Henrik Kjærgaard fra sektionen for fysisk kemi har offentliggjort deres opdagelse i det videnskabelige tidsskrift Journal of Physical Chemistry Letters.

Atomklister bestemmer biologiske processer

Funktion følger form, når proteiner er på arbejde. Hvad enten de fungerer som signalstoffer, som katalysatorer eller som byggesten i kroppen, virker proteiner kun, hvis de har den helt korrekte molekylære opbygning. Opbygningen styres langt hen ad vejen af brintatomerne i molekylerne og deres evne til at skabe såkaldte hydrogenbindinger til andre grundstoffer.

Ny forståelse for atomers ladning

Hidtil har forskerne antaget, at brint kun kunne skabe hydrogenbindinger til grundstoffer som ilt, flour og kvælstof, der har en negativ ladning, som det positive brint kan søge sammen med. At positiv brint også kan binde til positiv fosfor, åbner for helt nye indsigter i biologiske processer. Men det åbner også for en helt ny forståelse af, hvordan atomers ladning fungerer. Derfor er professor Henrik Kjærgaard forståeligt stolt af opdagelsen.

"Man har tænkt atomers ladning som global, altså som noget der var helt ensartet og kugleformet. Men vores eksperiment viser soleklart, at ladningen er asymmetrisk!

Henrik Kjærgaard

Professor

Kemisk Institut

Københavns Universitet

”Man har tænkt atomers ladning som global, altså som noget der var helt ensartet og kugleformet. Men vores eksperiment viser soleklart, at ladningen er asymmetrisk. Altså at der findes små zoner i en ellers positiv ladning, som faktisk er negativ”, forklarer Kjærgaard.

Opdagelsen er udført i Professor Kjærgaards gruppe Quantum, Spectra and Dynamics, som har specialiseret sig i at kombinere spektroskopiske analyser med teoretisk modellering og computerkemi.