4. oktober 2013

Atmosfærekemiker udvider samarbejde om luftrenser

Investering

Luft der lugter dårligt, er svær at rense, men også svær at leve med. Det ved enhver, der har arbejdet i et kontor med dårlig udluftning. Atmosfærekemikeren Matthew Johnson fra Kemisk Institut har opfundet og patenteret en metode, der kan fjerne selv de mest besværlige former for luftforurening. Den fotokemiske luftrenser.

Siden 2012 har start-up-virksomheden Infuser A/S haft eneret på at udnytte metoden kommercielt. Nu har Johnson og Infuser udvidet samarbejdet til også at omfatte udvikling af nye anvendelser. For eksempel i jordbrugssammenhænge som svinestalde eller i industrier, der for eksempel bruger opløsningsmidler. Med underskrivelse af samarbejdsaftalen støtter Infuser A/S Johnsons gruppe med en halv million kroner.