31. marts 2013

Darwin-evolution af ny kemi og nano-medicin

Evolutionær kemi

En helt ny måde at tænke lægemidler. Det er et af de ambitiøse mål for en ny fyrtårnsprofessor i kemi på Københavns Universitet. Kemisk Institut har netop udvalgt den 59-årige Morten Meldal til at drive et kommende forskningscenter i Evolutionær Kemisk Biologi. Med professorudnævnelsen følger 35 millioner kroner til at oprette centeret.

Fyrtårnsprofessor Morten Meldal og Phd studerende   Anders Ødum

Styrket forskning i krydsfeltet mellem biologi og kemi

Den nyudnævnte professor vil bruge kemiens metoder til at undersøge biologiske systemer. Især de af dem, der gør os syge. Hans ultimative forventning er at bekæmpe uhelbredelige sygdomme med medicinalstoffer, der virker 100.000 gange så godt som de nuværende.

"Vi vil udvikle medicin der fuldstændigt fjerner sygdomskim. Det er et ambitiøst mål, men hvis det lykkes får vi langt bedre lægemidler.

Morten Meldal,

fyrtårnsprofessor, Kemisk Institut

- I dag virker medicin ved blot at dæmpe produktionen af det, der gør os syge. For eksempel virus ved HIV eller plak i hjernen ved Alzheimer. Vi vil udvikle medicin, der fuldstændigt fjerner sådanne sygdomskim. Det er et ambitiøst mål, men hvis det lykkes får vi langt bedre lægemidler”, siger den nyslåede fyrtårnsprofessor.

International stjerne fra egne rækker

Institutleder Mikael Bols, der netop har ansat Meldal, mener, at Kemisk Institut med Morten Meldal har fået en professor i højeste internationale klasse.

- Meldal er en international stjerne, som er kendt verden over for sine bidrag til kemien. Københavns Universitet kunne ikke have fået en bedre fyrtårnsprofessor, siger Mikael Bols og fortsætter: -  Med Meldal som fyrtårnsprofessor bringer vi Kemisk Institut et stort skridt videre rent forskningsmæssigt både inden for kemisk signalering i biologi og i sygdomsrelateret kemi, siger Mikael Bols.

Naturmetode skal stikke en kemisk kæp i det biologiske hjul

Sygdom er altid et resultat af ubalance i kroppens kemiske systemer. Med en kropskemi, der involverer signalering mellem celleoverfladernes receptor-proteiner og enzymer til alle cellernes indre dele ved hjælp af signalstoffer, er det en kompleks affære at finde stoffer, der selektivt kan bryde ind i en kronisk sygdoms onde spiral. Særligt med traditionelle kemiske metoder. Men evolutionær kemisk biologi udnytter naturens egen metode, forklarer Morten Meldal.

- Med organisk syntese, som er den traditionelle metode til at lave kemiske stoffer, fremstiller vi tusinder og atter tusinder af mulige lægemiddelstoffer, mutationer om man vil. Derefter finder vi de mest egnede, og udvikler så videre på dem. Man kan sige, at vi benytter os af Darwins principper på molekylært niveau, siger fyrtårnsprofessoren.

Særbevilling for at understøtte udvikling af kemisk forskning

Fyrtårnsstillingen er blevet til efter en særlig bevilling fra Københavns Universitet med henblik på at styrke kemiområdet i forbindelse med den nylige fusion af fakulteterne for biovidenskab og naturvidenskab. I 2012 blev der i bestyrelsens strategiske pulje afsat midler til at oprette 5 forskningsmæssige fyrtårne; heraf to til kemi, to til planteområdet og en til farmaci og. Bevillingerne dækker hver cirka syv millioner kr. pr år i fem år.

Fem år til at opbygge banebrydende forskningscenter

Over de næste fem år modtager Meldal 35 mio. kr. til at opbygge forskningscenteret, der skal skræve over gabet mellem kemi og biologi, og institutleder Mikael Bols mener, at Meldal er den helt rigtige til opgaven.

- Kemikere er generelt lidt bange for at give sig i kast med cellebiologi, fordi det er så komplekst. Meldal spænder fagligt langt bredere end gennemsnittet af kemikere, fra kemi langt ind i biologien, og det sætter ham i stand til at undersøge biologiske fænomener med kemiske metoder, siger Bols.

Kemi, nanoteknologi og biologi rullet sammen

Morten Meldal forlader en stilling som leder af Nano- Science Center under Kemisk Institut. Erfaringerne derfra tager han med i sit nye center. Ikke mindst indsigten i nanoteknologiske målemetoder til at undersøge biologiske systemer.