2. januar 2014

Miljøkemiuddannelsen sigter mod en renere verden

Kemifilm

Miljøkemikere arbejder med at finde og fjerne forurening, med at forudsige om produkter og produktionsprocesser er til fare for vand, jord og luft eller med at udvikle ny kemi, der gør gavn uden at gøre skade.


I filmen "Hvad er en miljøkemiker", kan man møde Jonas Ingemar, der studerer kemi på Københavns Universitet, og Mads P. Sulbaek Andersen, der er gæsteprofessor efter i en periode at have forsket i atmosfærekemi for den amerikanske rumfartsorganisation NASA.

Miljøkemi er en specialisering under kemiuddannelsen på Københavns Universitet. Man vælger den efter et års indledende studier, hvor man lærer kemiens mange kroge at kende.