30. april 2015

Bachelorkemikere finder den rette hylde

Kemiuddannelse

Kemistuderende på KU skal træffe mange valg. Om hvilken af uddannelsens fire specialiseringer de skal læse og om hvem der skal vejlede dem igennem bachelorprojektet. Derfor var bachelorstuderende i kemi på KU indbudt den 24. april til det store årlige ”Find Din Hylde” arrangement på Kemisk Institut.

Oplæg om specialiseringer, rejsemuligheder og gymnasiekarriere

Ved "Hylde" arrangementet kunne de, der er ved at afslutte deres første år høre alt om miljøkemi, medicinalkemi, grøn og bæredygtig kemi og den skræddersyede gør det selv-pakke fra studerende, som selv har været igennem de pakkede løsninger. De førsteårsstuderende kunne også høre om mulighederne for at læse et semester i udlandet, og om jobmulighederne for de, der vælger at uddanne sig til gymnasielærer.

Bredt besøg hos kommende vejledere

For de andetårsstuderende er valgmulighederne endnu bredere. I løbet af det tredje studieår skal de udføre et bachelorprojekt. Det er en opgave, som både indebærer, at de skal udføre et stykke original forskning inden for enten teoretisk beregningsmæssig eller syntetisk kemi, og at de skal skrive om det. Fordi der indgår et forskningsprojekt i bachelorprojektet, kan de studerende frit vælge mellem samtlige Kemisk Instituts 51 fastansatte forskere som vejledere. Derfor var alle forskerne ude og præsentere sig.

Metoder til at sikre klima og forhindre forurening

Hos NanoGeoScience gruppen kan bachelorstuderende undersøge vekselvirkningerne mellem naturlige faste stoffer (sten, jord og mineraler) og fluider (væsker, gasser og superkritiske væsker). Gruppen arbejder på at optimere metoder til lagring af CO2 i undergrunden, forudsige forureningsstoffers skæbne i naturen og at forbedre olieudvinding på miljøvenlig vis. De arbejder tværfagligt, og kombinerer flere kemiske discipliner såsom spektroskopiske, analytiske-, materiale- og teoretisk-kemiske metoder.

Nye reaktioner og stoffer

Sektionen for organisk kemi inviterer til at udføre bachelorprojekter inden for organisk syntese, fysisk organisk kemi og supramolekylær kemi. Sektionens forskere ønsker at udvikle nye reaktioner, forstå reaktionsmekanismer og molekylære egenskaber samt at lave nye organiske molekyler, der kan anvendes inden for medicinal- eller materialekemien. Sektionsleder Mogens Brøndsted Nielsen pointerer at studerende altid er velkomne til at kigge forbi i B-bygning, 3., 4. og 5. sal og D-bygning, stuen.

Forstå og kopiere naturens kemi

Biofysisk og Biouorganisk kemi arbejder med kemisk forståelse af biologiske systemer - dvs. struktur, funktion og dynamik på molekylært niveau. I deres bachelorprojekter deltager man direkte i et af deres forskningsprojekter, og anvender fx røntgendiffraktion, spektroskopiske teknikker, bioinformatiske eller kvantekemiske metoder. Eksempler på emner er ”Struktur og funktion af industrielle enzymer”, ”Protein aggregering og Alzheimer’s sygdom” eller ”Funktionel dynamik i biosystemer”.