17. marts 2016

KU-virksomhed præsenterer luftrenser i Kina

Kemisk virksomhed

En banebrydende teknologi til at rense forurenet luft bliver nu præsenteret i Kinas hovedstad Beijing. Luftrensermetoden GPAO (Gas Phase Advanced Oxidation) er opfundet på Kemisk Institut ved Københavns Universitet, og fremstilles på licens af iværksættervirksomheden Infuser. Virksomhed og kemiforskere viser sammen teknologien frem for verdenspressen.

Infuser har netop installeret et anlæg, der leverer renset luft til den Danske Ambassade i Beijing. Det er virksomhedens håb, at den effektive og driftssikre metode vil skabe opmærksomhed i den kinesiske hovedstad, der ofte nævnes blandt verdens mest forurenede storbyer.

Efterlinger atmosfærens selvrensende egenskaber

GPAO-metoden renser luft ved at efterligne atmosfærens naturlige selvrensende egenskaber. Næsten al luftforurening er gas, og gas er vanskeligt at fjerne, fordi det består at få molekyler med langt imellem. GPAO opfindelsen udnytter en simpel kemisk proces til at transformere gassen til støv. Og hvor gas var svær, er støv nemt at fjerne.

Første gang virksomhed leverer løsning til kontorbyggeri

Den danske iværksættervirksomhed Infuser har gennem dets tre leveår leveret luftrenserløsninger til industrivirksomheder med ondt i miljøregnskabet. Fordi løsningen er i stand til at fjerne selv genstridig forurening som sundhedsskadelige opløsningsmidler og ildelugtende svovlforbindelser, har Infusers løsninger været interessante for virksomheder i brancher så forskellige som spildevandsbehandling, fødevarefremstilling og jernstøberi. Det er første gang firmaet leverer luftrensere til en kontorbygning.

Største enkeltstående årsag til tidlig død

Luftforurening har over syv millioner dødsfald på samvittigheden hvert år. Dermed anses dårlig luft som en af de største kilder til tidlig død