27. juni 2013

Jobsikkerhed for hårde naturfag uberørt af finanskrise

Fremtidsudsigter

Uddannelser inden for kemi, fysik og matematik er de mest jobsikre akademikeruddannelser i Danmark. Selv når krisen kradser. Det viser en oversigt over arbejdsløshed for universitetsuddannede, som Akademikernes Centralorganisation har udarbejdet for Kemisk Institut, Københavns Universitet.

Uændrede ledighedstal alene for naturvidenskabeligt uddannede

Siden 2008 har den globale finanskrise resulteret i et dyk i beskæftigelsen også i Danmark. Det er især gået ud over ufaglærte, men de fleste akademikere har også mærket sparekniven. Bare ikke dem, der har en uddannelse i de såkaldt hårde naturfag, Kemi, fysik og matematik.

Mens akademikere generelt har oplevet en arbejdsløshedsprocent, der steg fra de historisk lave 1,8 procent i starten af 2008 til mellem 4 og 5%, har kemikere, fysikere og matematikere ligget under de to procent i næsten hele perioden.

Udvikling fulgt gennem årtiers værste krise

Ifølge tal fra Akademikernes Centralorganisation, AC, har arbejdsløshedsprocenten for de tre fag kun stukket næsen over de to procent i tre ud af 61 målinger, fra krisen begyndte i 2008 til den seneste for november 2012. For nyuddannede ser billedet lidt mere mudret ud, men falder stadig klart ud til de naturvidenskabeliges fordel.

Ti procentpoints forskel på nyuddannede

De nyuddannede akademikeres arbejdsløshedstal svinger generelt fra 20 til 30 afhængigt af årstiden. Højest lige når de er blevet færdige med universitetet. Lavest, når de har haft nogle måneder til at finde arbejde. Den samme kurve følger de nyuddannede kemikere, fysikere og matematikere. Deres ligger blot generelt omkring 10 procentpoint lavere, og siden maj 2012 er ledigheden for denne gruppe styrtdykket.

Fortidstal ingen krystalkugle, men...

Tallene fra 2008 til i dag kan naturligvis ikke sige noget om fremtidens ledighed, understreger Jes Andersen, der er rekrutteringsmedarbejder for Kemi på Københavns Universitet, men han mener dog, at de må give en vis ro hos dem, der søger ind i fagene.

”Når ledigheden har holdt sig så lav under årtiers værste krise, antyder det at kemi og de andre hårde naturvidenskabelige fag er mere jobsikker end de fleste” .