22. maj 2014

Magnetokemiker tiltrukket af Videnskabernes Selskab

Udnævnelse

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er den mest prestigefulde forsamling af forskere i Danmark. Nu har Selskabet lukket Professor Jesper Bendix fra Kemisk Institut, Københavns Universitet inden for de fornemme mure.

Metal i molekyler afgørende for elektronik og biologi

Jesper Bendix er uorganisk kemiker og har især specialiseret sig i enkeltmolekyler med magnetiske egenskaber og i aktivering af molekyler ved vekselvirkning med metalcentre. De magnetiske molekyler kan vise sig afgørende for at skabe næste generation af computerberegning, den såkaldte kvantecomputing. Aktivering af molekyler ved metalcentre, er dog også vigtigt at forstå, fordi det er omdrejningspunktet for en lang række betydningsfulde biologiske og katalytiske processer.

Kemisk syntese i moduler

Bendix beskæftiger sig både med at analysere kendte molekyler, og med at bygge helt nye fra grunden. Desværre er det ikke så nemt bare lige at bygge et molekyle med de rette egenskaber. Derfor forsøger han, med sin forskningsgruppe, at udvikle en tilgang, hvor man sætter molekylære moduler sammen som var det legoklodser, fortæller Jesper Bendix.

"Det er en udbredt opfattelse, at molekyler er noget, som kemikere bare "snedkererer"!

Jesper Bendix

Professor

Kemisk Institut

Københavns Universitet

"Det er en udbredt opfattelse, at molekyler er noget, som kemikere bare "snedkererer", men inden for den del af kemien, jeg arbejder med, kan der være endog meget langt fra molekylet på tegnebrættet til molekylet i kolben" .

Skal styrke videnskabernes stilling i Danmark

Videnskabernes Selskab har omkring 250 udenlandske og lige så mange danske medlemmer. Til hver gruppe optager selskabet kun seks til ni nye medlemmer om året. Selskabet arbejder for at styrke videnskabens stilling i Danmark, blandt andet ved at formulere høringssvar om forskningspolitiske emner, men også for at fremme tværvidenskabelig forståelse.

På tværs af fag, land og nationer

Lidt over halvdelen af medlemmerne er naturvidenskabelige forskere, mens resten forsker inden for de humanistiske områder. Og især mødet med forskere fra helt andre felter er noget, som Bendix ser frem til.

"Jeg forventer at blive inspireret af tankemåder fra andre fagområder og at blive klogere på andres måde at anskue videnskab på. Desuden håber jeg på at få pirret og næret min nysgerrighed for nye emner af folk, der brænder for deres fag" fortæller Bendix.

Der er for øjeblikket syv andre kemikere fra Københavns Universitet i selskabet, blandt dem Kemisk Instituts leder Mikael Bols. Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1742 og har HM Dronning Margrethe som protektor.