2. januar 2014

Kemiuddannelse sikrer plads forrest i køen med kreative jobs

Kemiuddannelse Film

Kemikere løser problemer. Verdens voksende befolkning skal have mad når de er sultne, medicin når de er syge og varme når de fryser. Alle disse udfordringer og mange flere kan kemikere finde løsninger på. Et molekyle af gangen.

Derfor er uddannelsen i kemi på Københavns Universitet en af de mest fleksible, kreative og jobsikre uddannelser i Danmark.

Læs den komplette studiebeskrivelse på www.studier.ku.dk 

Kemistuderende kan:

  • Frit kombinere kemi med kurser og fag fra matematik, fysik, biologi og alle de andre 21 forskellige naturvidenskabelige uddannelser på Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet.
  • Udføre anvendelig forskning allerede i løbet af de første tre studieår .
  • Se frem til at være en af de akademisk uddannede i Danmark, der har lavest ledighed.

Mød den kemistuderende Karen Stephansen og professoren i atmosfærekemi Ole John Nielsen og hør dem fortælle om at læse kemi og om at forske i et område som har stor relevans og væsentlighed.

Mød kemistuderende og forskere I filmen "Hvad er en kemiker"