9. marts 2015

Dansk-Qatari samarbejde med kemi i nøglerolle

Samarbejdsaftale

Københavns Universitet har en lang tradition for at samarbejde med udenlandske universiteter om forskning og uddannelse, og nu er tiden kommet til golfstaten Qatar. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Dekan, John Renner Hansen, har for nyligt underskrevet en samarbejdsaftale med Qatar University’s College of Arts and Sciences. En aftale, som Hansen håber vil gøre det lettere at bygge oven på de udmærkede samarbejder, som forskere fra Københavns Universitet allerede har i Qatar.

Dekanen for Qatar University’s College of Arts and Science Dr Eiman Mustafawi er også begejstret for samarbejdsaftalen.

"Det vil løfte vores studerendes kompetencer, udbygge deres evner og forberede dem på at blive både eksperter, fremragende rollemodeller for kommende generationer og ambassadører for vores land”, siger Dr Mustafawi.

Forbedret olieudvinding

Et forskningsområde, som John Renner Hansen ser frem til at styrke takket være aftalen med Qatar University, er forskning i forbedret olieudvinding, såkaldt EOR i samarbejde med Mærsk Olie.

”Det er vigtigt for Danmark at forbedre teknologien for olieudvinding. Vi har godt nok besluttet, at vi ikke længere vil brænde fossile brændstoffer af, når vi når til 2050. Men for det første er der lang tid til, for det andet er olie og naturgas også en vigtig ressource til en lang række andre anvendelser, og vi kan ikke tillade os at spilde den”, siger John Renner Hansen.

Stort forarbejde af kemikere

Aftalen mellem fakulteterne på de to universiteter er kommet i stand takket være et ihærdigt arbejde fra tre ansatte på Kemisk Institut. En er Ole John Nielsen, der har undervist i Qatar af flere omgange. En anden er professor Susan Stipp, der med sin NanoGeoScience-gruppe har arbejdet med EOR-teknikker i Qatar i fire år. Hun håber nu at få et samarbejde i stand med Qatar University om at anvende nanoteknologi til vandrensning og forureningsforebyggelse samt analyse og bevaring af arkæologiske fund. Meget gerne i samarbejde med KU's professor Ingolf Thuesen, der i flere år har samarbejdet med Qatar University om udgravningen af perlefiskerbyen Al Zubara .

Håber at olieselskab kan hjælpe Qatar til at blive fossilfrit

Endelig er der Theis Sølling, der har taget orlov fra sin lektorstilling ved Kemisk Institut for at opbygge et forskningslaboratorium for Mærsk Olie i Qatars hovedstad Doha. Sølling mener, at Københavns Universitet kan hjælpe Mærsk Olie med at skubbe på Qatars udvikling.

”Qatar har et mål om at være kulbrinte uafhængige senest i 2030. Det er vigtigt for Mærsk Olie at bidrage til det. Derfor er videns-udvikling og forskningsinfrastruktur vigtig. KU har en 500 år gammel tradition desangående, og der er klart en mulighed for at bidrage.”, siger Sølling, der beskæftiger sig med undersøgelser af kemiske processer i undergrunden.

Vil bidrage med 500 års historie

Ole John Nielsen, der er en førende specialist i atmosfærekemi, mener, at KU med sin lange historie kan bidrage med noget vigtigt.

”Det tager tid at udvikle en akademisk kultur. Selve landet Qatar blev først uafhængigt i 1971, mens KU blev grundlagt i 1479. Jeg håber, at vi kan hjælpe dem med at accelerere processen”, siger atmosfæreprofessoren.

Qatariske studerende bør få adgang til forskningsinfrastruktur på KU

Laboratoriet MORTC (Maersk Oil Research and Technology Centre), hvor Theis Sølling arbejder, har igennem nogen tid haft Ph.d. forskere fra Qatar University ansat. Sølling har store forventninger til, at et nært og formaliseret samarbejde mellem Qatars og Københavns universiteter vil give hans Ph.d.-ansatte nogle stærke muligheder.

”Vi vil gerne have, at de studerende fra Qatar kan få undervisning på KU’s forskningsinfrastruktur. Specielt inden for nanoteknologiske materialeanalyser, hvor KU’s udstyr er i absolut verdensklasse”, Siger Theis Sølling.

Sølling mener også, at Købehavns Universitet kan få glæde af samarbejdet. Blandt andet fordi Qatar University ligger inde med borekernemateriale, som det ellers er vanskeligt for et universitet at få adgang til.