15. oktober 2021

Laura Kacenauskaite modtager Villum International Postdoc-program

Kemisk Institut lykønsker Laura Kacenauskaite med at være en af seks modtagere af Villum International Postdoc-program (VIPO) – et karrierekickstartsforløb øremærket fremragende kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.

Laura Kacenauskaite
Laura Kacenauskaite modtager et tilskud på 2,5 millioner kr. til projektet “Looking into the molecular structure of a sustainable future - New tools for better insights into complex materials”.

Løsningerne på mange af samfundets store miljøudfordringer afhænger af opfindelsen og videreudviklingen af avancerede materialer. For eksempel har nødvendigheden af at forbedre brændselsceller, som udgør et stort potentiale for grøn, bæredygtig og effektiv energi, fået stor opmærksomhed fra det videnskabelige samfund. Dog, trods stor videnskabelig indsats, har disse brændselsceller stadig ikke opnået de høje krav for stabilitet og effektivitet, da vi mangler vigtig fundamental viden for videre videnskabelig forbedring. Dette projekt dykker ned i den detaljerede forståelse af molekylernes opførsel og interaktion på mikroskopisk skala: brugen af nye infrarød-baserede spektroskopi metoder vil udfylde de tekniske huller i karakteriseringen af komplekse materialer og vil frembringe efterspurgt viden om molekylære dynamikker på katalytiske overflader. Disse forskningsresultater vil bidrage til en mere rationel og videns baseret udvikling af bæredygtige, billige og pålidelige brændselsceller.