29. april 2015

Fredagsbar får stærk konkurrence af lektiecafé

Studieliv

Lektier findes ikke på Universitetet. Der hedder det selvstudier. I hvert fald hvis man spørger underviserne på landets højeste læreanstalter. Alligevel er en ugentlig lektiecafé for kemistuderende blevet så populær, at nogle studerende tilsyneladende foretrækker lektiecaféen frem for fredagsbaren.

Hjælp til at tygge sig gennem tykke bøger

Lektiecaféen for kemistuderende blev introduceret i starten af studieåret 2013-14. De studerendes organisation, Kemisk Fagråd, mente, at de førsteårsstuderende ville have lettere ved at tygge sig gennem de tykke bøger, hvis de fik hjælp. Og tiltaget blev en øjeblikkelig succes. I en spørgeskemaundersøgelse efter de første tre måneders drift, fandt initiativtagerne, Jonas Niemann og Marc Hamilton Garner, at halvdelen af undersøgelsens deltagere havde deltaget i lektiecaféen mindst hver anden gang. Kun 13 procent havde slet ikke været i lektiecaféen, fortæller Marc Garner.

”Tidligere ville mange af os nok have brugt fredag eftermiddag på at drikke øl, og så sad man søndag aften og kæmpede med sin aflevering. Nu er det som om lektiecaféen har fået etableret en ny faglig kultur. Vi ser, at folk sætter sig sammen i kantinen og skriver afleveringer, selv de fredage hvor lektiecaféen er lukket”, fortæller Garner, og spørgeskemaundersøgelsen bakker ham op. 72 procent af svarpersonerne var helt eller delvist enige i, at de har ”Lettere ved at få lavet opgaver og afleveringer, når (de) deltager i lektiecaféen, end når (de) skal lave dem derhjemme i weekenden, eller alene på studiet”.

Studerende hjælper studerende

I alt er 11 studerende, på tredje, fjerde og femte år af studierne, involverede som lektiehjælpere, og selv om Jonas Niemann ikke tør love, at de førsteårsstuderende bliver klogere af at deltage i caféen, bliver han det i hvert fald selv.

”Dem der kommer i caféen bliver jo næppe dummere, men når det gælder mig selv, så forstår jeg simpelthen kemien bedre, når jeg har været i gang med at formidle den. Og det er meget heldigt, for jeg vil gerne være kemilærer i gymnasiet, når jeg er færdig med min uddannelse”, fortæller Niemann.

Fælleslæsning hæver nivaeu

68 procent af cafégængerne føler, at deres faglige niveau ”Bliver forbedret gennem deltagelse i lektiecaféen” ligesom 68 procent mener at ”De ældre studerende er velforberedte”.

Fra starten i 2013 var lektiecaféen drevet af rent frivillige kræfter, men successen var så tydelig, at Kemisk Institut besluttede at støtte initiativet, da studieåret 2014-15 gik i gang. Nu får samtlige lektiehjælpere løn for deres indsats.

Planer om lektiecafé for bachelorstuderende på andet år

Lektiecaféen følger de obligatoriske kurser på første år og åbner som udgangspunkt hver fredag. Når fredagene ikke passer bliver de alternative åbningstider offentliggjort på de studerendes fælles Facebookside, og ved opslag rundt omkring i undervisningslokalerne. Fra undervisningsåret 2015-16 er der planer om at etablere lektiecaféer, der følger de obligatoriske fag for de andetårsstuderende.