3. oktober 2013

Organisk syntesekemi skal afsløre immunforsvaret svagheder

Kemikeransættelse

Der findes infektioner vi kan kurere, og så findes der dem vi ikke har en chance imod. Sygdomme som miltbrand, blodforgiftning og hjernehindebetændelse, der skyldes såkaldte Gram positive bakterier. Christian Marcus Pedersen er nyansat lektor på Kemisk Institut og ved hjælp af kemisk syntese af naturstoffer vil han bidrage til forståelsen af Gram-positive bakteriers samspil med immunforsvaret. Dette vil på sigt give bedre forebyggelse (vacciner), bekæmpelse (antibiotika) og hurtigere diagnose.

Nyansat er kemiker med stort K

Immunrespons og bakterier lyder som noget der hører til i forskning inden for biologi eller endda lægevidenskab. Men lektor Pedersen beskriver sig selv som kemiker med stort K.

”Jeg er syntesekemiker. Hvis det bliver FOR biologisk, skal det foregå i samarbejde med andre”, siger Christian Marcus Pedersen.

Syntesekemisk bedrift af de store

Pedersens er dog måske mere beskeden end han behøver at være. Den klassiske syntesekemi, hvor man skaber nye stoffer ved at hælde kendte stoffer sammen i reagensglas, har allerede hjulpet Pedersen til et gennembrud af de større. I 2011 var han den første, der formåede at skabe en kunstigt fremstillet version af Gram Positiv-bakteriens gift.

Læs tidligere

Omfattende laboratoriearbejde for få gram gift

Set ud fra et syntesekemisk synspunkt var det en enorm bedrift. Bakteriegiften er et vanvittigt stort og komplekst molekyle, og det krævede hele 88 såkaldte syntesetrin, altså individuelle trin i opskriften, før Christian Marcus Pedersen og hans partnere stod med en kopi af giften. Nu vil han gerne gentage kunsten med andre bakterier, for at undersøge tilsvarende strukturer i harmløse, eller endda gavnlige bakterier.

”Sådan nogle bakterier som bifido bakterier i Yoghurt har strukturer der ligner gram-positiv-giften, men de er ikke giftige. Hvis vi kan forstå hvorfor kroppen reagerer forskelligt på tilsyneladende ens stoffer fra to forskellige klasser af bakterier, kan vi forstå meget mere om immunsystemet, og måske endda udvikle vacciner”, forklarer Christian Marcus Pedersen.

Den nyslåede lektor har igennem de sidste 5 år arbejdet som post.Doc. og senest adjunkt på kemisk Institut, i Mikael Bols’ gruppe. Pedersen er 33 år gammel. Han har kone og 2 børn.