3. september 2012

Atmosfærekemiker viser klimaløsninger til minister

Kølemidler til biler og luftrensning til produktionsvirksomheder lyder måske ikke som noget der kan bekæmpe hverken den globale opvarmning eller verdens galoperende energiforbrug. Men lige netop de to ting kan have stor betydning for klimaet. Det var hovedbudskaberne, da klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard besøgte Kemisk Institut på Københavns Universitet torsdag den 30. august 2012.

Atmosfærekemiker Ole John Nielsen præsenterer klimaløsninger for Minister Martin Lidegaard

To klimaløsninger fra kemisk institut

Lidegaard var på en hvirvelvindstur rundt på Københavns universitet, da professor i atmosfærisk kemi, Ole John Nielsen tog imod Ministeren. Derfor var der kun få minutter, til at fortælle om de resultater Kemisk Institut har opnået.

Men hovedpunkterne er også enkle at forklare. Dels har forskere på Kemisk Institut deltaget i udviklingen af mere klimavenlige kølemidler. Dels har atmosfærekemikeren Matthew Johnson opfundet og patenteret en revolutionerende metode til at rense luft.

Nye kølemidler giver mindre klimapåvirkning

Kølemidler blev først kendt af atmosfærekemikere, fordi de ødelagde ozonlaget. Det problem blev løst, men kølemidler var stadig meget virksomme drivhusgasser, så kemikerne fik en vigtig opgave med at udvikle et middel, der hverken generede ozon eller klima.

Det seneste kølemiddel københavnerkemikerne har været inde over, hedder HFO-1234yf. Det blev taget i brug i alle nye biler fra årsskiftet 2011-2012. For hver bil med det nye kølemiddel spares planeten for en klimabelastning der svarer til ca. et ton CO2.

Professor Nielsen forklarer den kemiske proces, der gør CleanAir så effektiv til at rense luft.Ren luft sparer energi

Den nyopfundne luftrensningsmetode CleanAir bruger i sig selv mindre energi end eksisterende løsninger, men den kan også skære store dele af varmeregningen. Fordi metoden kan fjerne selv alvorlige forureningskilder som organiske opløsningsmidler fra indendørsluft, kan industrivirksomheder genbruge luften i produktionshallerne i stedet for at bruge store mængder energi på at køle, varme, rense eller affugte frisk luft udefra. Københavns Universitet har netop indgået et partnerskab med en privat virksomhed, der vil afsætte luftrensningsmetoden CleanAir til industrien, hospitaler, lufthavne og på sigt også til private boliger.