23. december 2019

Minister besøger Kemisk Institut

Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte Kemisk Institut fredag 13 december 2019 for at opleve og lade sig inspirere af, hvordan instituttet arbejder med at gøre studiemiljøet bedre. Baggrunden er, at regeringen og dens støttepartier er blevet enige om en aftale, der sætter 25 millioner kroner af til pilotprojekter, der skal arbejde med trivslen på de videregående uddannelser. ”Vi skal afprøve for at blive klogere og bruge det til at skabe bedre trivsel” udtaler uddannelses- og forskningsministeren.

Baggrunden for aftalen er offentliggørelsen af en rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet der viser:

  • at knap hver femte studerende på de videregående uddannelser oplever altid eller ofte stærke stresssymptomer i forbindelse med deres studium i hverdagen.
  • at hver tiende studerende på de videregående uddannelser føler sig altid eller ofte ensomme på studiet, hver fjerde er nogle gange ensomme på studiet. Og studerende, der oplever et godt socialt miljø, føler sig i mindre grad ensomme på studiet

 

Kemisk Institut har i samarbejde med Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet de sidste 7 år arbejdet intensivt på at udvikle tiltag og arrangementer, der bringer studerende og undervisere sammen. Blandt tilbuddene er såkaldte morgenmadsgrupper, hvor 1. års studerende kan få gode råd om faglige og sociale udfordringer af rusvejledere og undervisere. Yderligere peger de kemistuderende på, at den tætte og uformelle relation mellem studerende og undervisere er et meget positivt bidrag til et godt studiemiljø.

Kontaktperson: Jens-Christian Poulsen