1. juni 2011

Overvældende fremmøde til konference om nanoteknologi i forskning og erhverv

228 tilmeldte med næsten halvdelen fra industrien. Det er så langt over succeskriteriet for den nyligt overståede UPDATE 2011 konference at medarrangør Morten Christensen fra Nano-Science center nærmest jubler af tilfredshed.

"Det lykkedes for os at samle et stærkt program med store kapaciteter fra både forskningens front og erhvervslivets top, så vi er meget tilfredse," fortæller Christensen.

Tværskandinaviske nanosamøder mellem erhverv og grundforskning

Updatekonferencen blev afholdt i Helsingborg, og er blevet til i et samarbejde mellem to danske og fem svenske universiteter, der havde to hovedformål med arrangementet. Update skulle afspejle de vigtigste træk ved tidens nanoforskning i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen og i verden. Og den skulle forsyne forskning og industri med et mødested hvor de kunne udveksle erfaringer og behov.

Succes med kulturmøder

Medarrangør Morten Christensen mener at begge mål blev nået over al forventning.
"Vi havde talere som den verdensberømte kemiker Michael Grätzel fra Lausanne, og Fiats udviklingschef Gianfranco Innocenti. Og i løbet af de to dage blev der gennemført mere end 90 formelle matchmaking møder på konferencen", fortæller Christensen, der fortsætter.
"Jeg mødte en hollænder til konferencen, som i løbet af de to dage i Helsingborg havde nået at møde over ti forskere og virksomhedsrepræsentanter. Dem ville han nu prøve at matche med relevante europæiske aktørerer og investorer fra sit eget netværk. Og hans var bare ét af mange eksempler på at konferencen har virket efter hensigten, så det bliver spændende at se hvad der kommer ud af det på den lidt længere bane".

 

Korte indlæg tilgodeså industripartnere

Programmet tilbød tre sideordnede tematiske forløb. Et om materialer, et om life-sciences og et om energi. Og fordi konferencen havde matchmaking som et af hovedformålene var alle indlæg begrænset til tyve minutter. Dermed blev det ikke muligt at komme helt i bund med de videnskabelige detaljer. Til gengæld kom alle deltagere derfra med en solid orientering om hovedpunkterne i tidens forskning og industrielle udvikling. Og det var der stort set kun ros for, siger Morten Christensen.


"Vi er så glade for resultatet, at vi allerede har besluttet, at konferencen skal gentages til næste år. Denne gang i slutningen af marts måned, og meget gerne på dansk grund. Vi mener at vi har skabt et stærkt udgangspunkt for afholdelsen af UPDATE 2012 og håber selvfølgelig på endnu flere deltagere fra både den akademiske og industrielle verden til næste års event", slutter Christensen.