30. marts 2016

Ny kemispecialisering åbner døre til internationalt jobmarked

Kemisk uddannelse

Danmark har brug for kemikere, der kan udvikle effektiv og miljøvenlig udvinding af olie og gas. Derfor etablerer Kemisk Institut på Københavns Universitet nu en ny specialisering under bacheloruddannelsen. Den nye specialisering hedder olie- og gaskemi, og kan vælges efter det første år på den treårige bacheloruddannelse.

Hver sjette tønde olie bruges som råmateriale

Selv hvis vi kunne erstatte fossile brændstoffer som energikilde i morgen, vil der stadig være et enormt behov for olie og gas. En sjettedel af verdens produktion bruges i dag som råmateriale i alt fra lægemidler, lak og lim til skateboardhjul, kolostomiposer og den kunstgødning, der sikrer, at vi kan brødføde det meste af verdens befolkning. Derfor vil behovet vokse, selv når vi efterhånden lægger om til vedvarende energi og begrænser brugen af fossile brændstoffer som energikilde.

Ingen grund til at bore i arktis

Mange oliekilder verden over nærmer sig grænsen for, hvad der kan udvindes med konventionelle metoder. Olieselskaber overvejer derfor at bore i områder som Arktis. Men der er stadig masser af olie i de eksisterende felter. Olie der kan hentes med såkaldt Enhanced Oil Recovery.

Olie- og gaskemikere kan beskytte følsomme naturområder, ved at forske i effektiv og miljøvenlig udvinding. Det er en vigtig grund til at vi etablerer specialiseringen olie- og gaskemi.

En af mange specialiseringer under kemiuddannelsen

Kemisk Institut på Københavns Universitet uddanner kemikere, der kan løse verdens mest presserende problemer. Derfor udbyder vi specialiseringer i miljøkemi, medicinalkemi, grøn og bæredygtig kemi, gymnasierettet kemi og altså nu også olie- og gaskemi.

En uddannelse der ruster til at gøre gavn

Samfund, myndigheder og organisationer har krav på veluddannede kemikere. Det har erhverv og industri også. Vore studerende bliver rustede til at hjælpe myndigheder med at regulere på et oplyst grundlag, til at hjælpe erhvervslivet med at udvikle nye løsninger og produkter, og til at udføre grundforskning til gavn for samfundet i bredeste forstand.

Meget mere end bare olie og gas udvinding

Grundforskning i olie og gaskemi handler ikke alene om at udvikle effektive og miljøvenlige udvindingsmetoder. Forskningen undersøger i bund og grund hvordan væsker og mineraler reagerer med hinanden. Derfor kan den også føre til nye metoder, der fjerner forurening fra undergrunden, og til nye katalysatorer, der gør industriel produktion mere energieffektiv og mindre råstofintensiv. Det er en anden vigtig grund til at vi etablerer specialiseringen.

For værdifuldt til at brænde af

Selv hvis fossile energikilder på ingen måde var involveret i klimaforandringer, ville de stadig, på sigt, være for værdifulde til at brænde af i biler og kraftværker. Alene af den grund giver det mening at erstatte fossile energikilder med vedvarende.

Omstilling vil tage årtier

Omstillingen fra fossile til vedvarende energikilder vil dog tage årtier, selv hvis vi oplever et uforudset videnskabeligt gennembrud. For at dække behovet i mellemtiden, skal olie og gas udvindes så effektivt og miljømæssigt forsvarligt som muligt. Derfor etablerer Københavns Universitet nu bachelorspecialiseringen olie- og gaskemi.