5. januar 2017

Nyt kemisk stof vil formindske effekten på klimaet med 93 procent

klima

Der er udsigt til at slippe af med en af de mest skadelige drivhusgasser, SF6, og erstatte den med et nyt stof, som vil formindske effekten på klimaet med ikke mindre end 93 procent i forhold til SF6. Det er professor Ole John Nielsen, Københavns Universitet, som sammen med lektor Mads Sulbaek Andersen, California State University Northridge, og professor Claus Nielsen, Universitetet i Oslo, som står bag det opsigtsvækkende resultat. Deres arbejde er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Environmental Science and Technology.

Ole John Nielsen

Professor Ole John Nielsen i laboratoriet på Kemisk Institut, Københavns Universitet. Foto: Jes Andersen, Kommunikationsprojektleder, Forskning & Innovation

Drivhusgassen SF6 bruges i højspændings-transformatorstationer som en elektrisk isolerings-gas. Og transformatorstationer er der tusindvis af over det meste af kloden for at give os den daglige elektricitet. Men det har en omkostning, som de færreste er klar over. Og skurken i regnskabet er SF6.

Et kilo af drivhusgassen svarer nemlig til en forurening af klimaet med 23,5 ton CO2. Altså 23.500 gange værre end CO2. Og hvert år produceres der mere end 10 ton SF6, og det ender til syvende og sidst i atmosfæren, hvor det vil opholde sig i tusindvis af år. Helt nøjagtig 3200 år, mens det nye stof har en nedbrydningstid på ”kun” 22 år.

De grundlæggende eksperimenter er udført i en såkaldt fotoreaktor på Kemisk InstitutKøbenhavns Universitet.

Professor Ole John Nielsen, Kemisk Institut, siger om det nye kemiske stof, der har formlen (CF3)2CFCN:

- Klimaforbedringen med det nye stof er bemærkelsesværdig. Selvom 22 år stadig er en lang atmosfærisk levetid, så er den betydelig kortere end SF6’s levetid på 3200 år i atmosfæren. Og hvis vi antager, at det nye stof kan erstatte SF6 i forholdet 1 til 1, og hvis det nye stof slipper ud i atmosfæren med samme hastighed som SF6, så svarer det til klimaforbedring på 93 %. Denne historie er et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når der forskes i nye og mere klimavenlige stoffer.

Kemisk Institut i København bliver med jævne mellemrum brugt af private firmaer, som skal have testet nye kemiske stoffer. Det er også tilfældet her. (CF3)2CFCN er opfundet af den multinationale virksomhed 3M, der ofte henvender sig til kemikerne i Copenhagen Science City, når deres nye stoffer skal testes. Men det er langt fra hver gang, at der er bingo, som i dette tilfælde

Man skal dog ikke tro, at det nye stof er svaret på alle problemer med kemisk fremstillede drivhusgasser eller naturligt forekomne drivhusgasser i naturen.

Men det er et meget positivt resultat i det samlede regnskab, siger lektor Mads Sulbaek Andersen.

- Det er CO2, metan, lattergas, ozon og freonforbindelserne, som er de hovedansvarlige for de nuværende klimaændringer. Men vi er nødt til at sætte ind på alle områder. Sektor for sektor – anvendelse for anvendelse. Man har indtil nu ikke kunne forestille sig tranformator-udstyr uden SF6, men nu har vi en bedre løsning med det nye stof.

Begge forskere er godt tilfredse med testresultaterne. 

Studiet er blevet offentliggjort i tidsskriftet Environmental Science and Technology. 

Mads Sulbaek Andersen og Ole John Nielsen

Mads Sulbaek Andersen og Ole John Nielsen foran fotoreaktoren på Kemisk Institut på Københavns Universitet

Emner