13. februar 2015

Kemiske overvejelser om biobrændsel i videoforedrag

Videoforedrag

Fossile brændstoffer som energikilde til biler, tog og skibe er ikke særligt gavnlige for det globale klima. Det har efterhånden vist sig. Derfor taler mange om at skifte til plantebaserede biobrændstoffer i stedet. Bioethanol, biodiesel eller biobuthanol. Men er brændstoffer nødvendigvis velegnede og sikre i transportmidler, bare fordi de er lavet af planter? Det er emnet for et nyt videoforedrag fra SCIENCE, KU, som atmosfære- og miljøkemikeren Ole John Nielsen står bag.

En kemiker, der skal fremstille noget, som ikke findes i forvejen, starter med at kigge på byggematerialer. Og for en kemiker er byggematerialerne hele det periodiske system: Alle grundstofferne. Ole John Nielsen tager sit publikum med på en lyntur gennem det periodiske system, og fortæller hvilke stoffer, der overhovedet egner sig til at bygge brændstoffer af.

Profilering og oplysning

Den nye foredragsserie er produceret af SCIENCE kommunikation. Videoforedragene er 10 til 15 minutter lange, og de har tre formål. De kan bruges på forskernes egne hjemmesider. De kan bruges som tillæg til pressemeddelelser om et forskningsfelt, og så skal de alle med tiden samles på en hjemmeside, til brug i gymnasieskolernes undervisning.

Afgørende at forstå konsekvenser

Ole John Nielsen er professor i atmosfærekemi ved Kemisk Institut, Københavns Universitet. Han forsker i hvordan kemiske stoffer opfører sig i atmosfæren. Ikke mindst i om de omdanner sig til noget som er skadeligt for dyr, mennesker, natur eller måske endda for hele planetens klimasystem.

Se Ole John Nielsens videoforedrag her: