30. april 2014

Atmosfæreprofessor udvikler online kursus

E-learning

”Det skal være sjovt og inspirerende at være på et online kursus”. Det har været et af hovedkravene fra Kemisk Instituts Viceinstitutleder for Forskning, Ole John Nielsen, da han skulle udvikle sit nye kursus. Kurset” Miljøkemi 1” er en online version af et eksisterende kursus, som er blevet udbudt på Kemisk Institut igennem flere år.

Kursus udviklet i samarbejde med IT-firma

Det nye kursus er syv uger langt, og professor Nielsen har udviklet det i samarbejde med læringskonsulent Anita Monty fra virksomheden “itslearning”. Kurset er lavet i Absalon, som er Københavns Universitets online læringsplatform. Det tilbydes til studerende fra Danmark og den øvrige verden i efteråret 2014.

Studerende inddrages med teknologiske løsninger

Under kurset skal de studerende bruge deres smartphones for at optage selfievideoer, de skal se YouTube videoer, deltage i diskussioner, tage kemi kryds og tværs og løse interaktive tests. Ole John har også lavet sin første selfievideo. Den selvoptagne film har Ole John Nielsen skudt på kontoret med sin smartphone. På et tidspunkt skal de studerende selv producere videoer med deres smartphones, og han finder det afgørende, at de studerende synes det er nemt.

Led i program for videreudvikling af kemiuddannelsen

Ole John Nielsens nye online kursus er et led i Kemisk Instituts bestræbelser på at udvikle kemiundervisningen, så den er på højde med tiden og bruger de teknologier, som de studerende også bruger. Et andet af hans hovedkrav er også blevet opfyldt, nemlig at det skal være nemt at lave et online kursus. For som han siger:

”Jeg er imponeret over hvor godt systemet virker, og så synes jeg faktisk det er sjovt”, slutter professoren.