26. juni 2014

De studerendes yndlingsunderviser trods svært fag

Prisoverrækkelse

Kemistuderende har studenterhuen skruet godt på. Alligevel kan de blive lidt blege, når de møder et kursus med et navn som "Kvantekemi og teoretisk spektroskopi". Trods det barske kursus har Studenterrepræsentanter fra samtlige 22 SCIENCE-uddannelser på Københavns Universitet udvalgt kursets underviser, Lektor Stephan Sauer, til prisen "Årets Underviser ved Science 2014".

Stephan Sauer modtager prisen fra Albert Schulz.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet står bag prisen, der blev uddelt af Albert Schulz på vegne af Sciencerådet.

Prismodtager giver kemisk livsduelighed

Prisen består af 75.000 Kr. som skal deles mellem Sauer og hans undervisningsteam. I sin tale til prismodtageren slog Prodekan for undervisning, Henrik Busch, fast, at det en underviser som Sauer giver til sine studerende, er "kemisk livsduelighed".

Det er første gang at det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet uddeler undervisningsprisen. Henrik Busch fortalte, at formålet er at synliggøre betydningen af både den gode undervisning, det gode undervisningsteam og den gode underviser.

”Uddannelse og undervisning er kerneopgaver ved SCIENCE. Derfor er det vigtigt at værdsætte og fejre de mange undervisere, der kan og vil gøre noget særligt for undervisningen” sagde Prodekanen.

Nye medier i undervisningen begejstrerer studerende

Stephan Sauer formidler et emne så vanskeligt som computerstøttet beregningskemi. I begrundelsen for deres udvælgelse lægger de studerende blandt andet vægt på, at Stephan Sauers gode humør og engagement har gjort undervisningen i et ellers barskt kursus tilgængelig, uden af den grund at give køb på det høje faglige niveau. Men de er særligt glade for at Stephan Sauer har eksperimenteret med nye medier i sin undervisning.

Håber at andre undervisere vil inddrage video

Her begejstrer særligt videooptagelser af forelæsningerne, som Sauers har gjort tilgængelige for de studerende. Fagrådsmedlemmerne kalder videoerne for "et innovativt supplement til eksamenslæsningen" og håber at Sauers videoinitiativ vil være til inspiration for mange andre undervisere på KUs 22 natur-og biovidenskabelige uddannelser.

Man kan se alle Sauers videoforelæsninger her: 

Sauer er tysk, født i 1963 og kemiuddannet dels i Tyskland, dels i Odense. Siden 1997 har han været ansat på Københavns Universitet. Han er dansk gift og har tre børn.