8. april 2015

Industriel hjernekemiker opfordrer til leg med hjernen

Kemisk underviser

Hjernens kemiske signalprocesser fascinerer medicinalkemikeren Jan Kehler. Den fascination har tjent ham vel igennem 16 års ansættelse som seniorforsker hos Lundbeck, der er specialist indenfor lægemidler til centralnervesystemet. Nu skal både hans bjergtagelse og hans betydelige industrierfaring komme Kemisk Institut til gode. Kehler er netop blevet tilknyttet instituttet som adjungeret professor.

Fra gymnasielærerdrøm til medicinaludvikler

Kehler troede egentlig, at han skulle være gymnasielærer. Han startede sine bachelorstudier som biokemiker, men et møde med den organiske kemi fik ham til at skifte mening. Her var en mulighed for at undersøge, hvordan molekyler kan aktivere eller blokere for processer i den menneskelige organisme, og han fik sin kandidatgrad fra KU med et speciale om bioorganisk kemi. Hans Ph.d. studier gik med at undersøge hvordan fosfor styrer signalprocesser i hjernen, og lige siden doktorgraden har han arbejdet med udvikling af ny medicin mod psykiske lidelser.

Ønsker at styrke specialisering i medicinalkemi

I sin nye stilling på Kemisk Institut håber Kehler at kunne bidrage til, at Kemisk Instituts uddannelse i medicinalkemi når det højest mulige niveau. Dels ved at holde gæsteforelæsninger, men også ved at dele sin indsigt i hvilken faglig viden og hvilke teknikker medicinalindustrien efterspørger, når den ansætter nye folk. Det er dog ikke alene KU, der skal have glæde af samarbejdet, siger Kehler.

”I de kommende år bliver forskningen i vores område så svær og ressourcekrævende, at vi ikke kan løfte den alene, og Lundbeck har brug for at skabe faglige forbindelser til universiteter i hele verden. Lundbeck har allerede en del fælles forskning med KU sund og jeg håber på sigt, at få fælles forskning op at stå med kemisk institut. For eksempel speciale- og Ph.d.- projekter. Også for at gøre Lundbeck synlig som arbejdsplads,” slår Jan Kehler fast.

Præstationsevne, bevidsthedstilstande og menneske-maskine koblinger

Selv om Kehler får sin løn for at opdage nye lægemiddelkandidater har han også nogle personlige og mere private interesser der lyder noget mere legesyge. Han vil gerne undersøge stoffer, der kan øge hjernens præstationsevne, forstå sammenhængen mellem kemi og psyke og ændrede bevidsthedstilstande og bruge dem terapeutisk, udvikle ekstern hukommelse til den menneskelige hjerne og i det hele taget finde ud af hvordan mennesker og maskiner kan sluttes til hinanden via nervesystemet.

Søger ambitiøse multitalenter til forskningssamarbejder

For at få studerende, der kan deltage i de studier, kigger Jan Kehler efter en ambitiøs cocktail af faglig dygtighed, sociale kompetencer og kreativitet.

”En forsker må kunne bygge menneskelige relationer på tværs af både kulturer og landegrænser, og samtidig have evnen til at få idéer, modne dem, og sortere i dem. Man skal have lyst til at opsøge problemer, og vilje til at løse dem. Det er luftigt og svært at sætte på formel, men jeg tror man kommer langt, hvis man har en skabende og legende tilgang”, siger Kehler, der er indforstået med, at det er nogle høje krav han stiller: ”Men i min egen studietid var det alt sammen noget, som lå i KU’s kultur. Det gør det nok stadig”.

Jan Kehler er 50 år og har holdt sølvbryllup sammen med farmaceuten Inga Bjørnsdottir, som han har fire børn med.