8. april 2015

Ny kemiprofessor vil regne verden renere

Kemisk underviser

Elektricitet kan bruges til at producere kemiske stoffer, og kemiske stoffer kan bruges til at producere el. Desværre mister omdannelsen energi uanset hvilken vej man går. Jan Rossmeisl, som er ny professor på Kemisk Institut, Københavns Universitet, håber at kunne gøre konvertering mellem el og kemi mere bæredygtig ved at regne sig frem til en højere effektivitet.

Teoretiker ser frem til praktiske legekammerater

Jan Rossmeisl er egentlig uddannet ved DTU som ingeniør i anvendt fysik, men det meste af hans forskningskarriere er gået med teoretiske beregninger af elektrokatalyse. Dermed kan han blive en værdifuld tilføjelse til holdet på Kemisk Institut, hvor mange af forskerne arbejder med den mere praktiske side af energitransport i kemiske systemer. Rossmeisl glæder sig da også allerede til nye ”legekammerater”. Blandt andre professor Matthias Arenz, som igennem længere tid har forsket i brændselsceller.

”Solenergi er uhyre bæredygtig, men strøm er besværligt at lagre. Elektriciteten kan vi bruge til at producere brint, som er nemmere at lagre, men selv hvis vi bruger en brændselscelle til at konvertere brinten tilbage til strøm, mister vi omkring halvdelen af den oprindelige energi. Derfor skal elektrokatalyse gøres 10 gange bedre. Det er en udfordring, men det er ikke umuligt”, slår Rossmeisl fast.

Katalysator skal skaffe drikkevand i katastrofeområder

Det er dog ikke kun i el-produktion at vekselvirkningerne mellem energi og stof interesserer den nyslåede professor. Et andet anvendelsesområde, der interesserer Rossmeisl, er muligheden for at decentralisere kemisk produktion. For eksempel har han deltaget i opdagelsen af en katalysator, der kan danne brintoverilte. Sådan en katalysator kan indgå i et transportabelt anlæg, der bruger solenergi og vand til at danne brintoverilte der derefter kan anvendes f. eks. til at rense drikkevand i katastroferamte områder.

Vil forstå kemien for at kunne styre den

For at komme ind under huden på konverteringerne vil Jan Rossmeisl først og fremmest beregne hvad der sker på overfladen af katalysatorer og simulere hvordan de kemiske reaktioner forløber på atomart niveau. Det er fuldstændigt teoretisk arbejde, forklarer Rossmeisl, der mener, at forudsætningen for at styre de kemiske processer, er at forstå dem på mikroskopisk niveau, og med den holdning, forventer han snart at komme til at føle sig hjemme på Kemisk Institut.

”Kemisk Institut har allerede mange meget stærke teoretiske kemikere, men jeg tilhører en lidt anden teoretisk skole, så det bliver spændende med en ny kultur og en ny videnskabelig omgangskreds”, siger Jan Rossmeisl.

Den nyslåede professor er 42 år gammel og er gift med Novo-kemikeren Charlotte. Sammen har de fire børn.