30. januar 2017

Professor Knud Jørgen Jensen med i stor bevilling

Knud Jørgen Jensen, professor ved Kemisk Institut, er medmodtager af i alt 60 mio. kr. over 6 år til forskning i transport af lægemidler gennem kroppen. Ud af de 60 mio. kr. er Knud Jørgen Jensens andel 12 mio. kr.

Klik og læs nyheden fra bevillingsgiver Novo Nordisk Fonden

Emner