31. oktober 2013

Luftsvin afsløres af renere biler

Luftforurening

Takket være filtre og katalysatorer er udstødningen fra moderne biler blevet så ren, at det har en positiv effekt på luften i verdens byer. Men de renere biler retter nu forlygterne mod andre forureningssyndere. Industrivirksomheder som bruger opløsningsmidler bliver i stadig stigende grad afsløret som de forureningssyndere de er.

Nye miljøsvin præsenteret ved international konference

At forurenende industriproduktion afsløres af renere biler var en af de vigtigste konklusioner på konferencen ”11th Workshop on Urban Air Quality: Impacts of Traffic, Alternative Fuels, and Solvents”, som atmosfærekemikere på Københavns Universitet var værter for i oktober.

Professor Ole John Nielsen, som var hovedarrangører, fortæller at den nye forskning i luftens kvalitet i byerne på ingen måde er en frikendelse af bilerne. Forskningen fastslår snarere at fokus nu skal bredes ud.

"Industriens fingeraftryk bliver tydeligere, fordi bilernes bliver mindre

Ole John Nielsen 

Professor i Atmosfærekemi

Københavns Universitet

Tydelige fingeraftryk

”Industriens fingeraftryk bliver tydeligere, fordi bilernes bliver mindre. Man kan sige at industrivirksomhederne tidligere har kunnet dække sig ind under de mængder af skadelige gasser, som bilerne slap ud, men den går ikke meget længere”, siger professor Nielsen.

Mange virksomheder slipper skadelige stoffer ud i luften

Opløsningsmidlerne i by-luften kommer fra en lang række forskellige virksomheder. Først og fremmest i sådan noget som farve og lak-produktion, men også i plastikindustrien og en lang række forskellige maskinindustrier, hvor opløsningsmidler bruges til sådan noget som affedtning af maskindele.

Opløsningsmidler stigende problem i mange Europæiske byer

Problemet med opløsningsmidler er ikke særligt udbredt i danske byer, men byer som London, Paris, Bruxelles og nærmest samtlige byer i Tysklands Ruhr område vil opleve at en stigende andel af deres luftforurening kommer fra opløsningsmidlerne, forklarer Ole John Nielsen, der håber at virksomhederne vil blive bedre til at rense deres udledninger, som følge af det stigende fokus.

”For årtier siden så vi en anden industri, dem som producerede kølemidler som Freon, pludselig kom i det miljømæssige søgelys. De virksomheder er nu blevet rigtigt gode til at undersøge miljøkonsekvenserne af deres produkter. Det tog nogle år, men virksomhedernes kultur har ændret sig. Jeg er sikker på, at det samme vil ske i de virksomheder der nu bliver afsløret af de stadigt mere rene biler”, siger Ole John Nielsen.

En populær konference i Københavns middelalderlige bykerne

Professor Ole John Nielsen, fortæller at konferencen blev meget vel modtaget af de 40 deltagere fra Kina, USA og hele Europa.

”Vi indkvarterede deltagerne i indre by, og holdt alle møderne i Nørregade 10. Det var noget som vore gæster satte stor pris på”, slutter professoren.