23. december 2011

Kemisk trick giver fornyet håb mod dræberinfektioner

Medicinalkemi

Læger har i årevis set hjælpeløse til mens dødbringende infektioner som tuberkulose blev modstandsdygtige over for stadig flere typer antibiotika. Nu har en dansk kemiker vist at et velkendt psykofarmaka kan give fornyet effekt til præparater som sulfa og penicillin. Præparater der ellers har været udtjente i årevis.

Af Jes Andersen

Hjernemedicin forstærker antibiotika

Kemikeren Jørn Bolstad Christensen netop udtaget europæisk patent på at forstærke virkningen af antibiotika ved hjælp af en forfinet version af skizofrenimedicinen Thioridazin. Christensen er lektor ved Kemisk Institut på Københavns Universitet og i sit laboratorium begyndte han at kigge på hvordan skizofrenimedicinen kunne genere bakterierne uden at genere patienterne. ”Thioridazin kan blokere for bakteriernes evne til at rense sig selv for antibiotika. Det vidste vi før vi startede. Men jeg ville gerne fjerne medikamentets aktivitet i hjernen, så dødssyge tuberkulosepatienter ikke skulle trækkes med psykoaktive effekter som en slags bivirkning af deres kur” forklarer Jørn Christensen, der dog også skulle sikre sig mod en langt større fare.

Bakterier ubehageligt lig menneskeceller

Bakterier, som dem der er ansvarlige for tuberkulose, stafylokokker og enterokokker skiller sig af med antibiotika ved hjælp af en såkaldt effluxpumpe, der helt enkelt pumper aktivstoffet ud af cellen, før det når at gøre skade. Et stof der kan hæmme pumpen kunne altså sikre, at antibiotika bliver inde i bakterien længe nok til at være dødbringende. Der er bare lige et problem. Menneskeceller har også effluxpumper. Og de skal helst ikke blokeres. ”Opgaven var at finde et stof, som generer bakterierne uden at genere patienten. Og der var Thioridazin et godt bud fordi det har været i brug i årtier. Vi kunne altså være ret sikre på, at det ikke havde farlige bivirkninger”, fortæller lektor Christensen, der forudser, at lægemidlet kan afprøves i mennesker allerede inden for et år, fordi det i forvejen er godkendt til anden medicinsk brug

Spejlbilleder ligner slet ikke hinanden

Problemer med at blokere menneskecellers effluxpumper skulle altså være løst, men påvirkningen på hjernen skulle stadig håndteres. Her var Christensens kemiske ekspertise uundværlig. Kemisk set består Thioridazin af to molekyler, der er perfekte spejlbilleder af hinanden. Det havde længe været kendt at de to isomere ikke virker lige kraftigt på hjernen, så spørgsmålet var om en bakterie ville kunne kende forskel. Læge og forsker Jette Kristiansen fra Syddansk Universitet og læge Oliver Hendricks der begge er medindehavere af det nye patent, har udført de mikrobiologiske forsøg, der påviste at blokeringen af bakteriernes effluxpumpe forblev uformindsket uanset hvilken isomer, der blev brugt. Dermed er der åbnet op for en helt ny metode til at bekæmpe resistensproblemer.