8. december 2010

Stor bevilling til at studere meget små magneter

Informationsteknologiens næste store gennembrud kommer, når vi får lært at aflæse information der er gemt på molekylestore lagermedier. Nu har en forsker ved Kemsik Institut på Københavns Universitet modtaget et legat så han kan udforske hvordan man kan hente information ud af molekylære magneter.

Af Jes Andersen
Stergios Piligkos hopes to retrieve information from single molecule magnets

Millioner til miniaturisering

Stergios Piligkos modtager det 8,6 millioner kroner store Sapere Aude legat fra Det Frie Forskningsråd.
Sapere Aude betyder "Vov at vide". Og når det gælder viden er Dr. Piligkos fuld af vovemod. Normale hukommelsesmedier til computere lagrer også oplysninger magnetisk. Men for at kunne gemme blot et af de nuller eller ettaller, der udgør en binær bit, må man magnetisere en milliard metalatomer. Den seneste tids forskning viser, at man kan skabe magneter der består af enkeltmolekyler bygget af nogle ganske få atomer.

 Piligkos in his Copenhagen lab En simpel drøm om enkle molekyler

Enkeltmolekylemagneter baner vejen for at udnytte makroskopiske kvantefænomener, der opererer på den molekylære skala. Og det åbner for en drastisk formindskelse af apparaternes størrelse.
Men der er en forhindring. Ind til nu er der ingen der ved, hvordan man henter de gemte informationer ud igen, og Dr. Piligkos griner bredt, når han skal fortælle hvad hans drøm er.

"Jeg håber på "bare" at tilgå og manipulere information, der er gemt på et enkelt molekyle. Og så vil jeg gerne bruge molekylet til at udføre beregninger".

En elektronisk revolution

Dr. Piligkos er udmærket klar over, at hans simple drøm ville revolutionere al informationsteknologi. Men han har efterhånden etableret en betydelig ekspertise i spekrtoskopisk karakterisering og teoretisk tolkning af enkeltmolekylemagneter. Med bevillingen fra Sapere Aude programmet håber han at kunne opbygge et hold, der også kan syntetisere molekylerne.

At tiltrække en stjerne til København

For at nå sit mål har Piligkos tænkt sig at ansætte en Ph.d. og en postdoc. Og så vil han jævnligt invitere Dr. Euan K. Brechin, en af feltets førende forskere, til København. Som han underdriver:

"Jeg tror det kunne være meget godt for vores studerende at lære fra en kapacitet som Dr. Brechin".


Stergios Piligkos stammer fra Grækenland og har boet de seneste fem år i København. Her startede han med et Marie Curielegat, og fik senere et Stenolegat.