6. december 2013

Bedre og billigere nanomedicin på vej fra ny professor

Kemiprofessor

Forventninger til udvikling af intelligent medicin baseret på nanoteknologi har været og er store. Dimitrios Stamou har i flere år arbejdet på at forstå biologi på nanoskalaen, og hans bidrag til udviklingen af sensorer og diagnosticeringsværktøjer bliver nu anerkendt med en professortitel ved kemisk Institut.

Bedre og billigere nanomedicin på vej

Udvikling af billigere og bedre medicin står højt på professor Dimitrios Stamous dagsorden. Arbejdet med biologiske molekyler på nanoskala, enzymer og g-koblede receptorer danner grundlaget for den forskning, de udfører i hans gruppe.

- Kort sagt udvikler vi nye screeningsteknologier til brug i biotek industrien. Ved hjælp af nanoteknologi er vi bl.a. i stand til at analysere hvordan enkelte enzymer arbejder, når de for eksempel nedbryder fedtmolekyler. Når vi kan kigge på tusinder af dem på én gang får vi ikke bare et gennemsnits billede af deres aktivitet, men et billede af hvordan hvert molekyle arbejder. Det er interessant og ny viden for dem, der skal udvikle medicin, siger Stamou, der har en del samarbejde med danske og internationale biotekvirksomheder. Stamou arbejder på at konsolidere sin forskning inden for G-protein koblede receptorer, der interessant for flere danske Biotekvirksomheder.

- G-protein koblede receptorer (GPCR) styrer fundamentale fysiologiske processer, som er involverede i en lang række af sygdomme, hvilket har gjort GPCR proteiner til målet for 40% af alle lægemidler, der findes på markedet i dag. Vi arbejder med at udvikle en ny generation af nanoskala screeningsmetoder til at forbedre opdagelsen af nye lægemidler rettet mod GPCR proteiner. Metoderne vil være baserede på fluorescens mikroskopi af individuelle celler og individuelle GPCR proteiner. Det er et interessant område, og med metoderne vil biotekvirksomhederne være et skridt nærmere udviklingen af nye lægemidler. Det kan være inden for sukkersyge, astma eller overvægt, siger Stamou.

Tværvidenskabelig gruppe er en styrket gruppe

Selvom Stamou har været en del af Nano-Science Center igennem næsten 10 år, er det ikke mere end et par år siden, at han blev ansat på Kemisk Institut. I dag består gruppen af 25 personer.

- Jeg anser mig selv som biofysiker, fordi jeg bruger mange teknikker fra det felt. Vores studerende er primært fra Nanoscience uddannelsen, mange gruppemedlemmer er kemikere eller biologer, så vi er meget tværvidenskabelige. Det gør os i stand til at se problemerne fra mange forskellige sider, hvilket er en styrke, siger Stamou, der med udnævnelsen til professor vil være med til at styrke Kemisk Instituts forskning inden for nanomedicin og af udviklingen ny og bedre medicin.