3. februar 2016

Kemiker skal lokke mere olie ud af Jorden

Kemi job

Olie flyder ikke let. Derfor er det besværligt at suge ud af depoterne langt under jordens overflade. Nu har Københavns Universitet ansat en ny kemiprofessor, der blandt andet skal udforske mulighederne for at udvinde olie og gas på mere effektive og mere miljøvenlige måder.

Kemikeren Theis Sølling skal varetage jobbet på Kemisk Institut. Han har tidligere arbejdet som lektor på KU, men vender tilbage til professoratet efter tre års arbejde for Maersk Oil i Golfstaten Qatar. Her etablerede han et laboratorium, der forskede i imaging af porøse materialer med fokus på forbedrede olieudvindingsmetoder, såkaldt EOR (Enhanced Oil Recovery). Hans første opgave på Universitetet bliver at etablere en ny specialisering under bacheloruddannelsen i kemi. Specialiseringen Olie- og gaskemi.

Uundgåeligt at olie udfases som energikilde, men...

På trods af sit nye job, og det han netop har forladt, ser Sølling det som uundgåeligt olie udfases som energikilde. Men selv om vi holder op med at brænde kulbrinte, er han overbevist om, at efterspørgslen vil forblive høj.

”Olie og naturgas er et afgørende råmateriale i produktion af alt fra lægemidler, lak og lim til skateboardhjul, kolostomiposer og den kunstgødning, der sikrer at vi kan brødføde det meste af verdens befolkning. Derfor vil behovet vokse, selv om vi efterhånden lægger om til vedvarende energi og begrænser brugen af fossile brændstoffer som energikilde”, siger Theis Sølling.

Mere miljøvenlig olie og gasudvinding

Et afgørende sigte med den nye uddannelse bliver at uddanne nye kemikere, der kan sikre, at eksisterende olieforekomster bliver udnyttet optimalt. Det betyder at de studerende, blandt andet, skal lære at udvikle effektiv olie og gas-udvinding og det vil helt naturligt gøre udvindingen mere miljøvenlig.

”Med tiden vil olie og gas udvinding nå til følsomme områder i, for eksempel, Arktis. Med metoder til at hente mere ud af de felter de allerede producerer i, så kan vi beskytte nogle af verdens mest følsomme naturområder”, siger Theis Sølling.

Olie gemt i hårfine rør

Når man hører ord som oliereservoir og oliebrønd, lyder det, som om olien skvulper rundt i gigantiske underjordiske søer, men sådan er det ikke. Olien flyder gennem hårfine rør i klippe, der kan være lige så tæt i strukturen som skolekridt. Et oliefelt minder altså mindre om en vandballon og mere om en gennemblødt badesvamp, og virksomheder som Maersk Oil arbejder med tre grundliggende strategier for at hente olien op.

Som en mursten på en badesvamp

Primær udvinding minder mest af alt om at lægge en mursten oven på en gennemblødt badesvamp. Når man borer sig ned til olie, der ligger under flere hundrede meter jord og klippe, vil vægten af jordlagene presse olien op i hullet. Men oliedepoterne ligger i sten, ikke svamp. I de bedste tilfælde tvinger tyngdemetoden 70 procent ud, men ofte er udbyttet så lavt som fem procent. Vil man have mere, skal der skubbes bagpå.

Løfte med vand

Ved sekundær udvinding pumper man vand ned under oliereservoiret. Eftersom olie er lettere end vand, får det yderligere ti til 20 procent af lagerets olie til at hæve sig op til udvindingsbrønden. Et hop på tyve procent er ikke ringe, men hver eneste ekstra procent kan være milliarder værd. Derfor er der efterspørgsel efter kemikere, der kan udvikle tertiær udvinding.

Milliardgevinst i at hæve udbytte med få procent

Når de to første udvindingsformer er udtømte, er den tiloversblevne olie bundet til klippen med kapillarkræfter. For at udvinde yderligere er man nødt til at ændre egenskaberne af enten olien eller det klippemateriale den klistrer til. Det kan være ved at gøre olien mere letflydende, eller ved at ændre overfladesammensætningen. Det er tertiær udvinding.

Opfordrer til at sigte efter udland og erhvervsliv

Theis Sølling ser frem til at kombinere sine erfaringer fra industrien med undervisning og akademisk forskning, og håber at hans eksempel også kan hjælpe kommende generationer af kemikere til at vælge kortere eller længere arbejdsophold i udlandet og ikke mindst i det private erhvervsliv.

Sølling er gift med Birgitte og har to sønner på 7 og 14 år.

Emner