9. juni 2015

Undervisningspris til kemiker... igen

Årets Underviser 2015

Prisen som Årets Underviser 2015 ved SCIENCE er gået til lektor Michael Pittelkow fra Kemisk Institut. Kåringen er foretaget af en gruppe studerende udpeget af SCIENCErådet og med baggrund i indstillinger fra institutternes undervisningsudvalg og fra individuelle eller grupper af studerende.Det er tredje år i træk, at en underviser på Kemisk Institut modtager en af Københavns Universitets undervisningspriser og andet år, at det er SCIENCEs undervisningspris.

Pris skal synliggøre den gode undervisning

Prisens formål er at synliggøre den gode undervisning, det gode undervisningsteam og den gode underviser. Uddannelse og undervisning er kerneopgaver ved SCIENCE. Derfor skal vi værdsætte og fejre de mange undervisere, der kan og gør noget særligt for undervisningen.

Prismodtager skaber trygt læringsmiljø

De studerende begrunder bl.a. udpegningen af Michael Pittelkow med at:

Michael Pittelkow er ambitiøs, kreativ og faglig stærk og formår dermed at skabe et læringsmiljø, hvor idéer og tanker kan virkeliggøres. Disse egenskaber gør ”at projektet bliver personligt og spændende og derved oftest også af meget høj kvalitet”. Michael gør også noget for stemningen i laboratorierne.

En indstiller skriver: - Når kemien ”driller”, og man bliver lidt opgivende, så får han altid vendt situationen til noget godt.

En anden indstiller beskriver, at Michael ”skaber en tryg atmosfære, hvor der er grobund for kreativitet og faglige diskussioner”.

Dette fandt bedømmelsesudvalget som en særlig vigtig egenskab.

Fornøjelse at uddele pris til del af stærkt team

For direktionen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet var det en stor fornøjelse at se Michael Pittelkow som modtager af prisen. Ikke bare er han en anerkendt og dygtig underviser og del af et stærkt team. Det er også andet år i træk, at Kemisk Institut løber med prisen som Årets Underviser ved SCIENCE.

Den samlede direktion ønsker Michael og Kemisk Institut hjertelig til lykke og takker for det store arbejde med uddannelse og undervisning, han står for!

Prisen uddeles ved en reception på Kemisk Institut senere på året.