5. januar 2010

Svævende oceaner undersøges

Af Jes Andersen

For at skyer kan dannes, skal der partikler til. Men selv om havet er den vigtigste enkeltkilde til partikler i atmosfæren, ved ingen hvor stor betydning partiklerne fra netop brydende bølger har for skydannelsen, og dermed for klimaets udvikling.

Med en bevilling på 3,2 millioner kroner fra Carlsbergfondet kan professor Merete Bilde fra Kemisk Instituts atmosfæregruppe CCAR nu ansætte to forskere og bruge de næste tre år på at trænge dybere ind i det spørgsmål.

Professor Merete Bilde ved atmosfæreteltet

Bølgesprøjt bliver til skyer. I laboratoriet vil Professor Bilde vise hvordan.

Af Jes Andersen

Bilde har gennem de seneste år undersøgt hvordan partikler lavet af stoffer fra havet nedbrydes i atmosfæren. Det gav en stor indsigt i de mikrofysiske processer i dråbedannelsen, men partiklerne til de undersøgelser var meget enkle.
"Det var ikke så realistisk. For at producere de simulerede havvandspartikler, forstøvede vi væske med en avanceret parfumespray" forklarer professor Bilde.


Nu vil hun undersøge hvordan partiklerne bliver til, og for at gøre undersøgelserne så realistiske som muligt, skal partiklerne dannes ved hjælp af en bølgegenerator.
"Det er svært at måle skydannelse ved at sejle ud på havet og måle partiklerne. Især fordi vi gerne vil koncentrere os om systematiske studier af de partikler vi ved mindst om. Nemlig de allermindste partikler", siger Bilde.


Når bølgerne skal bryde i laboratoriet vil Bilde begynde med rent vand med salt i. Derefter er det planen at blande flere og flere forskellige organiske stoffer i vandet. Blandt andet nogle med sæbelignende egenskaber, som tidligere forskning i Bildes gruppe har påvist.

Som afslutning på projektet planlægger professoren at bryde bølger med ægte havvand, dels den forurenede udgave vi kender fra danske farvande, dels krystalklart vand fra Arktis. Store dele af projektets eksperimentelle del planlægger Bilde at udføre i samarbejde med Lektor Douglas Nielsson på "Institutionen for Tillämpad Miljö vetenskap på Stockholms Universitet


Når Bilde er færdig med projektet "Breaking Waves- Clouds and Climate" håber hun at have en detaljeret forståelse af fordelingen af partiklernes størrelse og deres evne til at danne dråber. Med sådan en viden vil det nemlig være muligt at forbedre de matematiske modeller man bruger til at forudsige udviklingen i verdens klima.
Bilde har allerede Stephanie King som er PhD fra Harvard i kikkerten til Postdoc stillingen. Der ud over forventer hun at ansætte en Ph.d. studerende.