24. juni 2009

Simple chromoforers optiske egenskaber endelig beskrevet

Ved at studere de optiske egenskaber af en serie molekyler i gasfasen, har en gruppe kemiforskere afsløret hvilken betydning molekylets form egentlig har for funktionen. De simple chromoforer var ellers regnet blandt de velbeskrevne af slagsen, men tidligere forsøg har undersøgt egenskaberne i opløsning. De nye forsøg med professor Mogens Brøndsted Nielsen fra i spidsen  har vist, at opløsningen nærmest har karakter af støj. For at kunne undersøge molekylerne i gasfase, måtte gruppen samarbejde med en gruppe biofysikere ved lagerringen ELISA på Århus Universitet.

Læs mere: http://www3.interscience.wiley.com/journal/72514732/home?CRETRY=1&SRETRY=0