14. juni 2010

Ny kemiuddannelse skal levere efterspurgt arbejdskraft

Af Jes Andersen

Den stadigt stigende efterspørgsel efter nye energikilder samt klima- og miljøvenlige teknologier får nu Kemisk Institut på Københavns Universitet til at udbyde en ny faglig specialisering.
Med den nye fagpakke "Grøn og Bæredygtig Kemi" vil Kemisk Institut lære de studerende at afkode naturens nænsomme metoder og bruge indsigterne fra bioteknologien til at gøre kemisk produktion mere grøn og bæredygtig.

Stor interesse fra arbejdsgivere

Allerede i dag er der stor efterspørgsel fra virksomheder, der beskæftiger sig med såkaldt CleanTech. Det gælder særligt virksomheder som Danisco A/S, Haldor Topsøe A/S og Novozymes A/S, hvor innovation er i højsædet. Men behovet for kemikere, der behersker krydsfeltet mellem kemi og bioteknologi, ventes at stige betydeligt i de kommende år. Både i Danmark og internationalt. Blandt andet forventer man at en lang række små bioteknologiske virksomheder vil ansætte "Grønne og Bæredygtige" kemikere.

Grønne og bæredygtige kemikere skal udvikle god kemi til fremtiden

Nænsom masseproduktion

Næsten alle moderne produkter, fra brændstoffer over emballage til medicinalvarer er afhængige af kemikerens kunnen. For kemikere kan udvikle metoder til at producere hurtigt og billigt.
Med grøn og bæredygtig kemi er målet stadigt at skabe processer, der egner sig til masseproduktion, men nu skal der opfindes energikilder, der ikke belaster klimaet, udvikles produkter der formindsker mængden af affald og opdage metoder, der kan gøre fremstillingsprocesser mindre energikrævende, mindre ressourceforbrugende, mindre miljøbelastende.

Uddannelse skal skabe kreative kemikere

De grønne og bæredygtige kemikere bliver altså særligt trænede til at udvikle helt nye løsninger inden for særligt energi og miljø. Det skal ske ved at fokusere på at bruge naturens egne metoder til at forbedre fremtidens kemi.
Grøn og Bæredygtig Kemi giver som alle andre studieretninger på Kemisk Institut en grundig indføring i teoretisk og praktisk kemi, i at udvikle nye stoffer i laboratoriet og forudsige deres egenskaber med de nyeste computerbaserede teoretiske metoder.
Men den nye specialisering giver også en fokuseret undervisning i kemisk katalyse, fotokemi, enzymologi og biokemi. Alt sammen emner der er afgørende for de, der vil skabe fremtidens mindre skadelige kemi.