25. november 2009

Hvis han ved hvor du bor, kender han farven på dine lunger

Doktorafhandling om overvågning af luftforurening

Af Jes Andersen

Når verdens storbyer overvåger luftforurening bruger de Ole Hertels modeller til at beregne hvor slem luften er. Hertel, der arbejder for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ,  har Siden 1987 arbejdet på udviklingen af to forskellige systemer der bruges når man måler og beregner luftforurening. Dels Operational Street Pollution Model (OSPM) der kan kortlægge og udsende prognoser for luftkvaliteten i bygader, dels Atmospheric Chemistry and DEPosition ( ACDEP) Der bruges til at beregne  lang-transport af luftforurening  primært i forhold til afsætning kvælstof og svovlforbindelser til naturen.

20 byer verden over bruger i dag OSPM i deres overvågningsprogrammer. Nu har Ole Hertel skrevet en doktorafhandling om at integrere målinger med beregninger, når luftforureningen skal monitoreres eller konsekvenserne af forureningen for mennesker og natur skal vurderes. Fordi doktorafhandlingen indeholder indsigter i både atmosfærekemi og geofysik/atmosfærisk modellering, har Hertel indleveret sin afhandling til bedømmelse på Københavns Universitet, der har stærke forskningsmiljøer inden for begge dele.

Hertel forsvarer doktorafhandlingen ”Integrated monitoring and assessment of air pollution” d. 3. december kl. 14:00 i Auditorium 2 på Kemisk Institut, H.C. Ørstedsinstitutet, Universitetsparken 5, Københavns Universitet. Alle er velkomne.

Doktorafhandling om overvågning af luftforurening forsvaret på Københavns Universitet