19. november 2009

EU-millioner til at udforske ny målemetode

Af Jes Andersen

Forholdet mellem tre isotoper kan afsløre alt fra sammensætningen af fortidens atmosfære til menneskets ansvar for de globale klimaforandringer. Matthew Johnson fra Kemisk Institut og Thomas Blunier fra Fysisk Institut har nu modtaget en EU-bevilling på fem en halv million kroner til at studere hvordan analyser af forholdet mellem de tre isotoper, den såkaldte masse-uafhængige isotopfraktionering (MIF), kan styrke blandt andet klimaforskningen.

Dermed indgår de i et Europæisk netværk, som skal udvikle MIF til både forskningsmæssige og industrielle anvendelser. Det fælleseuropæiske projekt hedder INTRAMIF, og lektor Johnson er begejstret for bevillingen.

”Det her projekt har en meget høj profil i EU, og så er det jo altid rart at skaffe EU-midler til Københavns Universitet,” siger den amerikanskfødte atmosfæreforsker med smil i stemmen.

Projektet involverer syv Europæiske universiteter, og de 13 Ph.d.er, der er ansat i projektet, skal i perioder arbejde på mindst to af partner-universiteterne. I den forbindelse forventer den Københavnske MIFgruppe at få besøg af fire udenlandske Ph.d.er, mens de selv sender tre forskere til udlandet.