17. december 2009

Gammel øl støtter ung kemi

To studerende ved Kemisk Institut kan i det kommende år skrue op for studieaktiviteten og ned for arbejdet ved siden af takket være legater på hver75.000 kroner. Ditte Linde Thomsen og Kasper Steen Pedersen modtager Carlsbergs Mindelegat Scholarship 09 dels for deres karaktergennemsnit, dels for kvaliteten af de projekter de sætter i søen i det kommende år.

Modtagere af Carslbergs Mindelegats Scholarships 09

Af Jes Andersen 

Ditte Linde Thomsen skal skrive speciale om hvordan organiske forbindelser, som for eksempel biobrændsel, nedbrydes i atmosfæren. Blandt andet for at afgøre, om biobrændsler har utilsigtede klimaeffekter lige som diesel og benzin.


Mens Ditte Linde Thomsens forskning gerne skulle hjælpe til at begrænse den globale opvarmning, handler hendes legatkollegas forskning mere om at lægge grunden til en af fremtidens teknologier.


Kasper Steen Pedersen skal studere molekylær magnetisme. Det vil sige kunsten at gøre et, eller nogle ganske få metalatomer magnetiske.
Det er ikke helt simpelt at gøre enkeltmolekyler magnetiske, men forskningsfeltet har spændende perspektiver for eksempel for datalagring. For den teknologi vi bruger i dag er mildest talt klodset.

For at lagre en bit, det vil sige et enkelt nul eller et-tal, på en harddisk skal man gøre cirka en milliard metal-atomer magnetiske. Eksperimenter viser, at man kan nøjes med tre. Det vil sige, at man vil kunne lagre ti sange i MP3 format på den plads der i dag kan rumme et eneste ettal.


Men der er en udfordring. Foreløbig er de magnetiske molekyler kun stabile helt nede omkring -270 grader celsius. Derfor regner Kasper Steen Pedersen med, at bruge en del af sit legat til at købe flydende helium.
Carlsbergs mindelegats Scholarships uddeles i år til otte studerende, hvor af de fire kommer fra Københavns Universitet.