18. juni 2010

Nobelprismodtager på KIKU

Af Jes Andersen

Når Israelske børn går til karneval, klæder de sig ud enten som deres landsmand, Nobelprismodtageren Ada Yonath, eller som hendes opdagelse, Ribosomet. Det fortalte hun, da hun den 17. juni stoppede op i København for at forelæse på Kemisk Institut.

I København afslørede Nobelprismodtageren Ada Yonath hvordan livets inderste maskineri fungerer

I København afslørede Nobelprismodtageren Ada Yonath hvordan livets inderste maskineri fungerer

 

Afsløring af livets kemi gjorde hende til rollemodel

Ribosomer er små kemiske fabrikker, der sidder inde i vore celler. Der producerer de alle de proteiner, der får vore kroppe til at fungere. Børnene klæder sig altså ud som kemikere, eller som naturens kemiske fabrikker. Og for kemikeren Yonath var en af de største glæder ved at få Nobelprisen netop, at hun lige siden har fungeret som rollemodel. Især glæder det hende, at hendes eksempel har fået flere piger til at ville studere naturvidenskab.

Bestrålede proteinkrystaller

Men Yonath har ikke fået Nobelprisen i kemi 2009 fordi hun ville udgøre en god rollemodel. Under sit foredrag i HC-Ørsted Instituttets store auditorium 1 gjorde hun rede for hvordan proteinfabrikkerne fungerer helt ned på atomart niveau. En indsigt hun har skaffet sig, ved at tage til synkronstrålingsfaciliteter verden over og bestråle krystalliserede ribosomer med røntgenstråler.

Vigtig indsigt i livet hemmeligheder 

Den detaljerede forståelse for ribosomernes virkemåde har flyttet forståelsen af hvordan selve livet fungerer, men forskningen kan også bruges til andet end fundamental indsigt. Yonaths røntgenkrystallografier har allerede ændret den måde medicinalfabrikanter designer fremtidens medikamenter.
Ada Yonath besøgte Kemisk Institut på invitation af professor Sine Larsen, der har tilbragt mange forskningstimer sammen med Nobelpristageren på alverdens Røntgensynkrotronanlæg.

Se animation af Yonaths indsigt i ribosomer

Læs Universitetsavisens interview me Ada Yonath (På engelsk)