19. marts 2009

Ny uddannelse skal sikre god kemi til fremtiden

Kemiske stoffer i miljøet har fået skyld for alt fra allergi til dalende sædkvalitet. En ny naturvidenskabelig eliteuddannelse der kombinerer indsigt i kemi, miljø og sundhed, skal nu udklække kandidater, der kan sørge for ufarlige kemiske stoffer til fremtiden.

Uddannelsen, der får navnet ”Miljøkemi og Sundhed”, skal især fokusere på hvordan miljøfremmede stoffer bevæger og forandrer sig i naturen og i den menneskelige krop. Ved at undervise de studerende i hvilke effekter kemiske stoffer har på miljøet, vil man også sikre, at de kan forske sig frem til nye og mindre skadelige alternativer til farlige stoffer.

Ny lovgivning. Nye jobs

En ny EU-lovgivning på kemikalieområdet betyder at både virksomheder og myndigheder får god brug for kandidater der ved hvordan forskellige stoffer påvirker miljø og sundhed.

Det betyder at en uddannelse i Miljøkemi og Sundhed giver adgang til mange forskellige job inden for forskning, rådgivning og uddannelse. Det kan for eksempel være i den kemiske industri, som nu skal leve op til ny og strammere lovgivning. Eller det kan være i rådgivnings og konsulentfirmaer. Men også indenfor den administrative sektor kan man forvente jobs til de nye kandidater.

På tværs af gamle grænser

For at få den stærkest mulige undervisning på de enkelte dele af uddannelsen, er den bygget op på tværs af fakulteterne på Københavns Universitet. På Kemisk Institut på Naturvidenskabeligt Fakultet får de nye studerende grundlæggende færdigheder i kemiske forbindelsers skæbne i atmosfæren.  De Biovidenskabelige og Farmaceutiske Fakulteter vil undervise i hvordan forurenende stoffer bevæger sig gennem jorden og i vandmiljøet. Mens de for os mennesker ret så vigtige områder folkesundhed og stoffers giftighed for mennesker skal læres på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. For at fuldende undervisningsteamet til den tværvidenskabelige uddannelse, deltager også forskere fra Rigshospitalet, DTU og Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

International eliteuddannelse

Som de fleste naturvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet, vil undervisningen veksle mellem forelæsninger, teori og simuleringer på den ene side, og arbejde i laboratorium og felt på den anden. Men Miljøkemi og Sundhed bliver en af Københavns Universitets såkaldte eliteuddannelser. Det betyder små hold, med gode muligheder for eksperimentelle forløb og en tæt kontakt til forskerne. Uddannelsen er også udvalgt som en såkaldt Copenhagen Masters of Excellence uddannelse, hvilket betyder at uddannelsen er engelsksproget og udbydes internationalt.